loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Întreprinzătorul este actorul principal, factorul activ și determinant în crearea și dezvoltarea unei întreprinderi mici sau mijlocii (IMM), constituind astfel o veritabilă resursă de dezvoltare atât în plan economic cât și social.

În mod justificat considerați drept creatori de întreprinderi, realizatori de activități noi, întreprinzătorii formează o categorie de veritabili agenți dinamizatori ai unei economii. Numit când lider sau manager, când inovator sau decident, întreprinzătorul este în fapt „omul orchestră” care îndeplinește succesiv fiecare din aceste roluri.

Eforturile specialiștilor de a defini conceptul de întreprinzător s-au concretizat în numeroase definiții complementare ce surprind fațetele multiple și atât de complexe ale acestui concept. Calitatea de ''generator de noi afaceri'' constituie un numitor comun al multitudinii de definiții atribuite conceptului de întreprinzător.

Dacă Richard Cantillon 1are meritul de a fi utilizat pentru prima dată într- un context economic termenul de întreprinzător (cu sensul de „agent care cumpără factori de producție pentru a-i combina în produse destinate vânzării pe piață), Jean Baptiste Say (1800) (citat în M.Binks și P.Vale-1990)2 insistă asupra calităților întreprinzătorului care-i condiționează succesul în afaceri, iar austriacul Carl Menger evidențiază nevoia de informații a întreprinzătorului pentru alocarea și realocarea corespunzătoare a resurselor. Conceptul de întreprinzător câștigă, prin opera lui Schumpeter[1] [2] [3], dimensiunea inovațională (un nou proces de producție, un nou produs echivalează cu o nouă combinație a factorilor de producție, în esență cu o inovație), în timp ce în abordarea pragmatică a lui Peter Drucker[4], întreprinzătorul devine exponentul schimbării, identificându-se cu aceasta, exploatând-o ca pe o oportunitate. ''Webster's Third New International Dictionary'' (1961) definește întreprinzătorul ca fiind ''persoana care deține, organizează, conduce și își asumă riscul unei noi afaceri''.

Acțiunea de a întreprinde, specifică întreprinzătorului, este sinonimă de fapt cu a crea, a aduce o schimbare esențială, semnificativă sau doar modestă, într- un domeniu de activitate, pentru a satisface o nevoie cunoscută sau presupusă, pentru a răspunde cererii de pe o piață. Astfel, întreprinzătorul reprezintă prin concepțiile sale, prin comportament și inițiativă, una dintre resursele rare și valoroase pentru activitatea economică. În consecință, cultivarea spiritului antreprenorial reprezintă un imperativ pentru

 

[1] R. Cantillon, Essai sur la nature du commerce en general, 1755

[2] M. Binks, P. Vale, Entrepreneurship and Economic Change, Londra, McGraw Hill Book Co., 1990, p.38

[3] J. Schumpeter, History of Economic Analysis, Oxford University, 1954

[4]  P. Drucker: Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles, New York, Harper&Row Publishers, 1985, p. 116

Loading...