loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Spiritul întreprinzător este definit ca acea capacitate a unei persoane de a crea activități noi, profitabile, prin efort și implicare personală intense, prin asumarea de riscuri și depășirea obstacolelor de mediu.

O dimensiune a manifestării spiritului antreprenorial o constituie și indicatorul - număr de întreprinzători la 1000 de locuitori, indicator potrivit căruia, România, cu doar 17o/oo se situează la o distanță considerabilă de UE care numără, în medie, peste 45 de întreprinzători la mia de locuitori. Cauzele acestei „distanțe” sunt multiple și au determinare subiectivă (calități, aptitudini, educație) și obiectivă (economică, politică legislativă etc.).

O cercetare, pe care am desfășurat-o pe un eșantion de 250 de studenți (în 2002) a avut ca obiectiv principal măsurarea înclinației studenților către dezvoltarea propriei afaceri, aprecierea spiritului lor întreprinzător.

Toți cei intervievați consideră deosebit de important rolul IMM-urilor într-o economie, iar majoritatea (69%) este convinsă că supraviețuirea afacerii este condiționată de o pregătire superioară.

În opinia a 93% dintre cei intervievați, întreprinzătorul de succes este o combinație de calități, aptitudini înnăscute și dobândite. Doar 10 studenți (4%) au convingerea că un bun întreprinzător poate fi „fabricat”, iar 3% dintre ei mizează exclusiv pe calitățile înnăscute.

Îmbucurătoare este convingerea 203 studenți (84%) că facultatea îi ajută la dezvoltarea spiritului antreprenorial. În ciuda acestei convingeri, un procent relativ scăzut 23% (57 de studenți) doresc să demareze propria afacere după absolvirea facultății, cu precădere în domeniul comerțului (orientare influențată foarte probabil și de profilul facultății). Studenți nu trebuie însă educați doar pentru a fi buni angajați ci și pentru a deveni întreprinzători, deci proprii lor șefi.

Majoritatea de 74% (183 de studenți) „visează” să lucreze într-o firmă cu capital străin sau mixt, ceea ce reflectă, printre altele și o cultură antreprenorială limitată. Ponderea celor care au ca „țintă” instituțiile bugetare este mică-2% și egală cu a celor ce „vânează” o firmă mare cu capital integral românesc. Principalul motiv invocat de 65% dintre respondenți, pentru a explica lipsa „de atracție” a sectorului de IMM-uri este cel al lipsei resurselor financiare (65%-respectiv 119 studenți), urmat de lipsa experienței (14%). Instabilitatea legislativă și mediul ostil de afaceri au fost cotate ca obstacole majore, de câte 20 de studenți fiecare (respectiv 11% fiecare).

Obstacolelor majore - decapitalizare a aprox. 50% dintre IMM-uri, acces dificil la resursele financiare (în condițiile unei rate a profitului inferioare încă celei a dobânzii pretinse de bănci); devalorizarea leului, blocajul financiar din economie, comprimarea pieței interne - li se adaugă lipsa unei culturi antreprenoriale adecvate. Îmbunătățirea imaginii întreprinzătorului este un proces de durată care poate fi însă accelerat printr-o educație adecvată fiecărei categorii de vârstă și formă de pregătire. În acest sens, este importantă recunoașterea și de România, asemenea altor țări, a importanței dezvoltării abilităților antreprenoriale: „Guvernul României și-a propus, în cadrul strategiei sale economice să promoveze cultura antreprenorială.”[1]. Implementarea unei astfel de strategii presupune inserarea unor programe specifice de învățare pe fiecare din palierele sistemului educațional.

Includerea României în programe specifice de stimulare a spiritului antreprenorial constituie un impuls necesar în procesul de creare a unui sector dinamic de IMM-uri. În acest sens, un interes deosebit prezintă programele Empretrec și Junior Achievement.

Programul internațional EMPRETEC, inițiat de UNCTAD din 1988 în SUA, se desfășoară în prezent în peste 40 de țări din America de Nord, America de Sud, Africa, Asia și Orientul Mijlociu și are ca scop fundamental, selectarea întreprinzătorilor și dezvoltarea potențialului acestora. Programul are la bază rezultatele unei cercetări, privind factorii determinanți ai comportamentului unui întreprinzător de succes. Desfășurată la Universitatea Harvard, timp de 5 ani, cercetarea a evidențiat 67 de factori, sintetizați ulterior în 10 Componente Personale Antreprenoriale (CPA). Conceput ca o succesiune de cursuri corespondente celor 10 CPA, cursuri puternic interactive, orientate către experiment, EMPRETEC vizează un segment țintă larg și eterogen ce poate include: întreprinzători potențiali sau existenți, absolvenți de învățământ superior etc., presupuși a se comporta de o manieră antreprenorială. România este prima țară din Europa în care se implementează acest program (începând cu perioada 13-24 mai 2002).

JUNIOR ACHIEVMENT - organizație privată nonprofit (activă încă din 1919 - în SUA și alte țări), urmărește să educe și să inspire tânăra generație în spiritul liberei inițiative, a înțelegerii mecanismelor economiei de piață, a rolului ei ca viitoare forță de muncă.

 

[1] ***Silvia Ciornei la lansarea programului de Twinning al MIMMC, România-Germania (6 noe. 2002)

Loading...