1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Desenul este un concept estetic autonom, o consecință a schițării liniilor și formării conturului, care dau imaginea unei idei, a unui obiect sau chiar a unei persoane. El este operația de bază care construiește, verifică, elimină sau adaugă.

Conceptul “desen", ca activitate complexă, trebuie să țină seama de temperamentul uman, de spiritul, rațiunea, dispoziția omului. Pentru realizarea desenului se acordă aceeași considerație ca și pentru pictură. El se realizează fie cu instrumente de precizie, fie cu mâna liberă, utilizând creionul, cărbunele, penița, creta, tușul etc.

Desenul s-a orientat în două direcții:

  • desenul tehnic (cu scopuri practice, utilitare);
  • desenul artistic.

Desenul tehnic cuprinde și desenul liniar, cu variate forme de manifestare și este folosit și de artiști pentru stabilirea unor raporturi echilibrate între planurile tabloului, pentru plasarea unui obiect în perspectivă etc.

Desenul tehnic poate fi de două feluri: simplă schiță sumară și desen cerând cunoștințe speciale de geometrie descriptivă pentru a obține relieful obiectelor.

Desenul artistic (după natură, din memorie, din imaginație, fantastic) este prima expresie a artelor grafice și baza tuturor artelor vizuale. Există mai multe categorii de desen artistic: desenul ca o artă de sine stătătoare, schiță sau studiu care înregistrează imaginile pregătitoare ale unei opere sau determină în studii aparte detaliile și desenul de exercițiu, obligatoriu pentru menținerea abilității.

Designerul face apel atât la tehnicile desenului tehnic, cât și ale desenului artistic. De altfel, aceste tehnici au ca elemente comune linia, planul și culoarea, ca auxiliar.

Pentru realizarea desenului este important unghiul vizual al desenatorului. El se adaptează proporției desenului și compoziției, deplasând liniile și formele în concordanță cu viziunea cea mai bună, în raporturi diferite.

Elaborarea desenului nu este comandată prin legi neflexibile, ci în cursul desfășurării lui se dezvoltă legi și reguli. În unele cazuri se lucrează după model. Dar imaginația, creația, memoria și expresia înlocuiesc dependența de un anumit obiect concret. Aceasta permite redarea formei dorite, a ideii și imaginii sale. Deciziile desenatorului nu pot fi raționalizate deoarece nu totdeauna se pot programa și planifica ideile unui concept de desen.

O caracteristică importantă a desenului este autenticitatea lui. Aceasta depinde de momentul și locul unde a fost executat, de puterea expresivă a desenatorului. În executarea desenului trebuie să se țină seama de raporturile dintre utilitate și material, de aplicarea culorilor și valorile tonale.

Desenele care se pot realiza sunt:

  • desene lineare;
  • desene figurative;
  • desene nefigurative;
  • desene statice;
  • desene dinamice.

Aceste desene posedă o gradație diferită a mijloacelor de exprimare. Deși, în înțelesul curent, desenul este un element estetic autonom, funcția lui a fost și rămâne în multe cazuri subordonată, având rolul de a precede și pregăti execuția lucrărilor.

Loading...