loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Fiecare unitate hotelieră trebuie să-și creeze propriile politici de protecție pro- activă a mediului ambiant, indiferent dacă face parte dintr-o companie puternică sau este o afacere de familie.

Politicile corporative respectiv cele ale lanțurilor hoteliere, naționale sau internaționale, nu pot să nu țină seama de zona de localizare a unității hoteliere, de climatul, condițiile specifice de operare, constrângerile legale din punct de vedere al politicilor de mediu din țara respectivă. Dacă aceste politici oficiale lipsesc, operatorii acestor corporații au datoria morală de a le introduce. Oricum, fiecare unitate hotelieră are identitatea ei, particularitățile ei și, de aceea, este necesar să se folosească creator și să se aplice concret informațiile despre mediul ambiant .

Experiențele pozitive de succes, trebuie să țină seama - în procesul aplicării lor în practica curentă - de legislația națională și de constrângerile la care sunt supuși în momentul dat, pentru a funcționa în parametri de performanță, păstrând nealterat mediul ambiant și calitatea serviciilor oferite.

Politica fiecărei unități trebuie să se bazeze și pe cererea reală a consumatorilor de servicii turistice, pe implicarea clienților în punerea în practică a acestor concepte - ca parte activă și conștientă - alături de personalul unității. Trebuie deci să se educe în permanență personalul și chiar clienții.

Politica de protecție a mediului urmată de un hotel trebuie urmărită în permanență alături de realizarea indicatorilor de încasări sau gradul de ocupare. Rezultatele se pot observa numai dacă se mențin standardele de operare, cu reducerea consumurilor nejustificate de: apă, energie sau combustibili, cu evacuarea resturilor menajere la canal. Rezultatele se mai pot observa și prin măsurare: raportarea consumurilor la alte perioade din trecut dar și la reacția clienților față de atitudinea “prietenoasă” cu mediul.

În cadrul politicii de protecție a mediului înconjurător este necesară realizarea unui plan de punere în practică. Astfel, prima fază este cea a evaluării, în care se stabilește în ce stadiu se găsesc unitatea și localitatea. În a doua fază, cea a provocării, este necesară atragerea tinerilor lucrători, a celor care au rolul de control din partea agenției de protecție a mediului, a autorității publice locale, anunțarea presei locale și chiar centrale, implicarea filialelor locale, a asociațiilor profesionale din branșă. Următoarea etapă, acțiunea, necesită un plan simplu, cu obiective clare, care trebuie făcut cunoscut întregului colectiv.

Factorul cheie este implicarea managerilor. Ei trebuie să croiască planul de abordare a acestor politici, pot preîntâmpina reclamațiile prin decizii manageriale corecte și la timp, cei care pot să închidă risipa de resurse.

Este necesară stabilirea responsabililor de acțiuni, implicarea departamentului tehnic în urmărirea consumurilor, metodelor și căilor de reducere fără afectarea proceselor tehnologice normale și calitatea serviciilor. Totodată trebuie alocați și cheltuiți bani pentru înlocuirea acelor utilaje care, pe lângă consumuri neeconomice, pot pune în pericol și viața clienților.

Ultima etapă este analiza rezultatelor obținute. Urmărirea rezultatelor trebuie făcută periodic. Sunt necesare corectarea erorilor sau depășirilor de consum, premierea celor care sunt merituoși în punerea în practică a planului, lansarea planului pentru următoarea perioadă etc.

Politicile de protecție ecologică trebuie să aducă hotelierilor avantaje multiple. Pe de o parte o creștere a volumului de afaceri, iar pe de altă parte reduceri însemnate în costurile de operare, adică un profit mai mare. Aceasta se traduce prin:

 1. un consum mai mic și, în consecință, costuri mai mici (multe măsuri de protecția mediului sunt menite să reducă consumul de energie, apă, materiale consumabile etc. servind, de asemenea, la reducerea costurilor de operare );
 2. loialitatea clienților și o mai bună imagine publică (oaspeții hotelului sunt din ce în ce mai interesați de protecția mediului înconjurător; dacă se poate dovedi preocuparea pentru protecția mediului cât și pentru confortul lor, se câștigă respectul și loialitatea clienților; ei vor face publicitate hotelului );
 3. atragerea și păstrarea unui personal devotat (dacă personalul observă preocuparea pentru protecția mediului, va avea sentimentul că este angajat de o companie mai înțelegătoare; aceasta va duce la creșterea motivației, a loialității și eficienței personalului, ceea ce determină o fluctuație mai mică a personalului);
 4. avantaje pe termen lung (lucrându-se cu alți colegi din industrie și demonstrându-se o practică bună se va contribui la asigurarea protecției mediului înconjurător).

Realizările sunt obținute printr-o planificare riguroasă, cu obiective clare și o urmărire atentă a îndeplinirii acțiunilor, dar mai ales, datorită unei decizii de demarare a acțiunilor necesare protecției mediului.

Multe din rezultatele pozitive sunt obținute prin măsuri simple, fără a implica costuri deosebite. Altele sunt o combinație de măsuri simple și costuri relativ reduse, dar și măsuri de investiții - cu costuri relativ mari, însă rambursate înainte de termenul prevăzut prin economiile realizate prin:

 • consumuri reduse de energie, combustibili, apă și taxe de gospodărie comunală reduse (pentru deversări de efluenți / ape menajere tratate;
 • colectare deșeuri compactate și reduse ca volum, vânzarea deșeurilor reciclabile - hârtie, cartoane, sticle, doze de aluminiu, lemn de la europaleți și ambalaje etc.).

Oricare din aceste demersuri sau combinații de măsuri simple cu investiții relativ costisitoare aduc beneficii companiilor sau unităților operative.

În toată lumea, hotelurile și restaurantele, indiferent de localizarea lor, gradul de confort sau specific, natura clienților etc. consumă cantități importante de resurse, pentru a satisface cererea consumatorilor și pentru a menține standardele de operare.

Resursele consumate în industria ospitalității sunt variate[1]:

 • materialele de construcții utilizate pentru realizarea acestor obiective - noi sau renovate;
 • resursele energetice (energie electrică primită prin rețeaua națională sau produsă pe loc, în zonele și localitățile izolate; combustibilii fosili - de obicei gaz metan și combustibilii lichizi); resurse utilizate pentru încălzirea unităților, prepararea apei calde menajere, funcționarea tuturor instalațiilor, echipamentelor, iluminat, comunicații etc.;
 • apă: care poate fi potabilă sau nu;
 • echipamente și instalații înglobate în construcțiile propriu-zise, pentru a conferi destinația de furnizor de servicii: hoteliere, de alimentație, catering etc.;
 • materiale și dotări necesare operării curente: mobilier, lenjerie, veselă, tacâmuri, detergenți, materiale de curățenie, materiale publicitare etc.;
 • alimente, băuturi, ingrediente, produse semiconservate etc.

Cantitățile de resurse consumate depind de o serie de factori, între care amintim câțiva:

 • localizarea unității respective, oraș, stațiune turistică, de-a lungul unor căi de transport rutier, naval sau feroviar;
 • accesibilitatea la resurse (furnizarea de apă din apropiere sau prin aducțiuni lungi și costisitoare; rețea de transport energie sau energie electrică creată de generatoare cu combustibili lichizi sau gaz metan);
 • dotările tehnologice ale unității (echipamente cu consumuri reduse, reciclare apă pentru alte utilizări, stații de tratare a apei potabile, iluminat prin becuri și lămpi economicoase);
 • nivelul de “conștiință ecologică” al lucrătorilor respectivelor unități și programelor de economisire aplicate;
 • nivelul de prețuri sau tarife ale resurselor consumate, care pot, deseori, să inhibe consumul neeconomicos și să oblige la măsuri de economisire, fără a dăuna însă calității serviciilor.

Raporturile cu terții : furnizori ai industriei, constructori, proiectanți și arhitecți, firme de întreținere curentă etc. trebuie să fie orientate spre achiziții ecologice, nu numai din punct de vedere al industriei hoteliere, dar mai ales din punctul de vedere al clienților.

 

[1] FIHR - Protejarea mediului ambiant în hoteluri și restaurante, editat de PHARE și Ministerul Turismului

Loading...