loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În vederea asigurării existenței pe termen lung a industriei turistice și pentru dezvoltarea mediului înconjurător trebuie recunoscut rolul pe care fiecare companie îl joacă în protejarea mediului pentru generațiile viitoare.

Fiecare hotel trebuie să adere la charta “ ecologică” a hotelurilor, angajându-se să întreprindă următoarele acțiuni :

^ să înfăptuiască practici de protejare a mediului pe toată durata sa de exploatare;

^ să respecte toată legislația privind protecția mediului;

^ să reducă la minimum utilizarea energiei, apei și materiilor prime;

^ să reducă la minimum deșeurile și să reducă, să refolosească și să recicleze resursele consumate de companie ori de câte ori este posibil;

^ să reducă poluarea la minimum și, acolo unde este posibil, să trateze apele menajere deversate;

^ să invite clienții, furnizorii și angrosiștii să participe la eforturile pentru protejarea mediului;

^ să se acționeze, în cazul în care se poate, împreună cu ceilalți din industria turistică, cu agențiile publice și comunitatea locală, pentru a atinge mai multe obiective privind protecția mediului;

^ să se asigure instruirea personalului precum și resursele necesare atingerii obiectivelor;

^ să-i informeze deschis pe cei interesați despre politica și practicile ecologice;

^ să monitorizeze și înregistreze impactul acțiunilor asupra mediului, în mod regulat și să compare performanța cu politica, obiectivele și țelurile.

În vederea planific ării acțiunilor ecologice trebuie parcurse mai multe etape. Este necesară o pregătire pentru a arăta cum se poate începe un program fezabil de protecție a mediului înconjurător, identificându-se acele domenii în care sunt cele mai necesare și mai de folos măsuri. Pentru aceasta trebuie întocmite liste pentru verificarea ecologică a acțiunilor din departamentele cheie și trebuie prezentate idei pe care managerii și personalul să le poată folosi imediat.

Operarea ecologică trebuie introdusă printr-un program de îmbunătățire continuă a unității, se vor explica astfel măsurile ce trebuie luate pentru a introduce conceptul de management ecologic. Vor fi incluse secțiuni despre motivație, planificarea acțiunilor, îndeplinirea lor, analiza progresului înregistrat.

De aceea este necesar să se concentreze eforturile asupra unui număr de șase domenii majore ale protecției mediului înconjurător asupra cărora se poate acționa, și anume : energia, deșeurile solide, apa, ape menajere și emisii de gaze, angrosiști și furnizori, probleme ale companiei. Este necesară o analiză detaliată a acestor domenii, în funcție de prioritatea aleasă, pregătirea unui plan de acțiune precum și monitorizarea progresului înregistrat. În cazul necesității unor informații suplimentare sau asistență tehnică trebuie solicitate lămuriri sau ajutor suplimentar de la asociațiile existente.

Pregătirea acțiunilor ecologice ale unui hotel, presupun controlul ecologic care trebuie să ajute în luarea deciziilor în ceea ce privește măsurile cele mai importante de care ar beneficia unitatea. Trebuie realizată astfel o privire de ansamblu asupra problemelor de mediu ce afectează compania precum și asupra performanțelor de care ea dispune.

Toate hotelurile, oricât de mici, sunt o povară pentru mediul înconjurător. Dat fiind faptul că ele:

® consumă materii prime, apă, energie pentru a furniza servicii turiștilor;

® folosesc substanțe nocive (cum ar fi CFC-clorofluorcarbon - folosit pentru frigidere, sau înălbitori pe bază de clor );

® generează deșeuri și produc ape menajere și emisii de gaze care poluează;

® multe din produsele ce se cumpără au un impact asupra mediului, asociate cu modul lor de fabricație, utilizare și eliminarea lor.

Există multe măsuri pe care le pot lua hotelurile. Problema este să se știe de unde să se înceapă - cum se definesc cele mai potrivite domenii pentru acțiunile ce vor aduce foloase reale mediului și beneficii companiei. Acestea variază de la un hotel la altul, din cauza diferențelor în caracteristicile operaționale și clientelă, în punctul de plecare (unele hoteluri au deja măsuri privind protecția), în legislația dintr-o țară sau alta, în prioritățile locale și regionale privind mediul înconjurător. (vezi anexe)

Lista acțiunilor practice ce trebuie luate este necesar să cuprindă aspectele utilizării apei, al achizițiilor, deșeurilor, calității aerului, poluării fonice, comunicării etc. Sunt prezentate în continuare cele șase domenii principale în care se poate acționa în privința protecției mediului înconjurător. Sunt discutate principalele probleme cu care se confruntă hotelurile și se dau îndrumări în legătură cu analizarea practicilor curente, pregătirea planului de acțiune, stabilirea obiectivelor și monitorizarea progresului.

Energia

Hotelurile utilizează cantități foarte mari de energie sub forma căldurii și energiei electrice. Principalele utilizări ale energiei sunt:

 • Încălzire, ventilație și condiționarea aerului;
 • Spălătoria și curățătoria chimică;
 • Iluminat;
 • Dotării suplimentare cum ar fi piscine;
 • Producția culinară și refrigerarea;
 • Combustibili pentru vehicule.

Această energie vine în primul rând de la combustibili fosili (cărbune, gaze și petrol), fie prin ardere directă sau folosiți pentru a genera electricitatea, care este primită prin sistemul național. Arderea combustibilului fosil este principala cauză pentru încălzirea Pământului, ploile acide și alte probleme legate de poluarea aerului. Reducând utilizarea energiei, hotelul poate genera avantaje reale privind mediul înconjurător. Se pot, de asemenea, reduce substanțial costurile de exploatare curente.

Studiile au arătat că majoritatea hotelurilor folosesc energia în mod ineficient și că ele pot obține economii reale prin practici de housekeeping mai economicoase de utilizare a energiei și prin investiții în măsuri eficiente de reducere a costurilor energetice.

Deșeurile

Omenirea, datorită supradezvoltării (demografice, supraoferta societății de consum și lacunele educaționale etc.), este asaltată de deșeuri de tot felul: solide, lichide, gaze evacuate, dar și de deșeuri de tip “nou”, cele radioactive, rezultate din procesele nucleare civile și militare. Miliarde de tone de deșeuri de tot felul sunt generate anual, iar problema depozitării, deversării, evacuării sau punerii la “adăpost” pentru cele cu un coeficient mare de risc pentru populație și mediu este deja o problemă de supraviețuire.

Industria ospitalității generează cantități mari de deșeuri, atât prin utilizarea resurselor cât și prin cele rezultate din resturile aduse de clienți și personal și aruncate apoi la lada de gunoi a unităților.

Majoritatea deșeurilor generate sunt deșeuri solide, formate din deșeurile normale rezultate din operarea zilnică, deșeurile provenite din materiale de construcții utilizate pentru modernizări, reparații, zugrăveli-vopsitorii, din despachetările de produse utilizate în procesele tehnologice din bucătării, baruri, spălătorii, sectorul tehnic și de întreținere și din procesele zilnice de curățenie a spațiilor de producție, a celor comune și camerelor clienților, cât și din spațiile unde activează personalul.

Succesul reciclării deșeurilor care se pretează acestui proces depinde de felul cum sunt colectate aceste deșeuri de personalul de serviciu. Acesta însă trebuie instruit, urmărit și motivat.

Colectarea deșeurilor solide și sortarea lor din faza colectării ușurează munca celor care fac depozitarea deșeurilor, mai mult sau mai puțin nocive, mai mult sau mai puțin voluminoase dar mai costisitoare în colectarea lor.

Deși, din faza colectării, se pot alege deșeurile reciclabile: cartoane, hârtie, sticle și geamuri sparte, lemn etc., acestea pot și trebuie să fie depozitate în containere speciale, pentru a fi livrate companiilor care colectează deșeuri.

Restul deșeurilor solide pot fi departajate în:

 • Deșeuri organice, cele rezultate din procesele tehnologice din bucătării și laboratoare, carmangerii etc. și cele din oficiile bucătăriilor, cu resturi alimentare;
 • Deșeuri nereciclabile, adică mai bine spus adevăratul gunoi.

Aceste deșeuri pot fi colectate și utilizate ca hrană pentru animalele din gospodăria anexă, vândute unor crescătorii de animale sau păsări sau, pur și simplu utilizate ca îngrășământ natural.

Gunoiul propriu-zis trebuie să fie colectat în pungi din plastic și aruncat în containere speciale, de preferat europubele din plastic dur dar necasant, cu rotile și cu capace care nu permit exalarea mirosurilor neplăcute.

Deșeurile constituie o problemă ecologică la nivel mondial. Impactul deșeurilor asupra mediului înconjurător este puternic, în primul rând pentru că necesită energie și materiale pentru a produce ceea ce vor deveni deșeuri și, în al doilea rând, pentru că creează probleme privind poluarea, atunci când sunt aruncate în gropile de gunoi, când sunt incinerate sau pur și simplu aruncate ilegal. Dacă de exemplu în localitate deșeurile ar fi aruncate (în mare), acest lucru dăunează imaginii zonei și face să se piardă clienți. În multe țări, producătorii de deșeuri au o îndatorire legală de a se asigura că deșeurile sunt depozitate în siguranță. Încălcarea acestei îndatoriri poate duce la amenzi și costuri de curățenie foarte mari.

De aceea hotelurile trebuie să reducă la minimum materialele folosite, să recicleze și să refolosească materialele uzate, acolo unde se poate și să depoziteze deșeurile reziduale în siguranță. Experiența arată că există întotdeauna posibilități de a îmbunătăți situația și că nu este greu să faci economii substanțiale cu ajutorul unor măsuri practice bune.

În inima orașului Tokyo, pe terasele hotelului New-Otani, trandafirii înfloresc de 4 ori pe an grație îngrășământului fabricat din deșeurile restaurantelor acestui complex hotelier de lux. Acest complex cu 1600 de camere s-a lansat într-o politică globală de reciclare: pe lângă transformarea celor 5 tone zilnice de rebuturi alimentare în îngrășăminte, apa folosită la bucătărie servește spălării mașinilor și până și coaja portocalelor se transformă în aromă. Totul a început în 1991 cu instalarea unei unități de reciclare a apei și a unei centrale de cogenerare care produce între 30%-50% din nevoile de energie ale hotelului. Mai mult decât o logică economică această politică este un concept ecologic pe care New Otani îl promovează printre clienții săi japonezi (55%) și străini. Grija pentru mediu ca și consumul produselor bio a devenit în Japonia un fenomen la modă în jurul căruia New Otani încearcă să-și construiască imaginea. Un alt hotel al aceluiași lanț, situat la periferia orașului Tokyo, urmează aceeași politică și, în plus, testează producția de alimente din pui hrăniți cu deșeuri culinare. Pionier în acest concept, lanțul hotelier vrea să cedeze “savoir-faire”-ul și celorlalte hoteluri, spitalelor și structurilor publice ce vor fi obligate să-și reducă producția de deșeuri cu cel puțin 20% începând cu anul 2005.

Apa

Apa este una dintre resursele cele mai utilizate de industria ospitalității pentru : camerele clienților - spălat, grupuri sanitare, curățenie; în restaurante - gătit, spălat alimente, zarzavaturi, veselă etc.; agent circulant de răcire în instalațiile de condiționare a aerului; piscine; udat spații verzi și terenuri de sport etc.

Pentru a fi de calitate, apa captată din diversele surse trebuie testată, controlată și avizată pentru consum. Cu cât în amonte se află mai puțini utilizatori “neprietenoși” cu mediul - fabrici, combinate, aglomerări urbane, exploatări de cărbune etc. - ce deversează apele uzate în aceste surse de apă, cu atât mai mult apa trebuie să treacă prin diverse faze de tratare, cu costuri foarte mari.

La consumator - hoteluri și restaurante - este recomandat ca apa, indiferent din ce sursă provine, să fie tratată corespunzător pentru a se apropia de puritatea apei de izvor.

Consumurile de apă din hoteluri presupun utilizarea unor filtre precum și utilizarea unor detergenți biodegradabili folosiți în spălătoriile de veselă sau de lenjerie astfel încât să se mărească durata de viață a instalațiilor de circuit interior al apei, al echipamentelor și instalațiilor iar apele deversate ca efluenți vor fi mai curate și mai puțin nocive.

Devine astfel necesară punerea în practică a unor măsuri de reducere a costurilor de operare și de economisire a apei precum și implicarea personalului și solicitarea clienților de a fi parte activă în punerea în practică a măsurilor luate.

Apa este o resursă rară în multe părți ale globului, iar utilizările în sfera serviciilor legate de turism pot afecta dramatic furnizarea acestei către alte nevoi locale, cum ar fi agricultura. Economisirea și păstrarea calității apei proaspete sunt elemente foarte importante în aceste unități.

Hotelurile acordă deseori prea puțină atenție acestei probleme . Cu toate că apa costă destul, economisirea ei poate avea și rezultate financiare pozitive la fel ca și cele ecologice.

Efluenți și emisii de gaze

Această secțiune se referă la degajarea (pe sol, în apă sau în aer) a lichidelor sau substanțelor gazoase care por afecta sănătatea oamenilor sau mediul în general.

Unitățile hoteliere elimină și cantități mari de deșeuri lichide, provenite din procesele tehnologice din spațiile de producție culinară, din grupurile sanitare comune și de la băile din camere, din spălătorii-curățătorii.

Principalele surse de astfel de emisii sunt:

 • Eliminarea apelor uzate netratate, în surse de apă proaspătă sau în mare;
 • Emisiile de gaze de la cazanele încălzite cu combustibili fosili;
 • Eliminarea chimicalelor periculoase în sistemul de canalizare;
 • Emisiile de gaze de la vehicole;
 • CFC de la instalațiile de refrigerare și condiționare a aerului;
 • Scurgerile de combustibili sau chimicale periculoase pe pământ sau în apă;
 • Mirosurile din bucătării sau spălătorii;
 • Zgomotul nocturn din discoteci sau de la vehicole.

În multe părți ale globului, eliminarea substanțelor poluante este controlată strict de lege. Neîndeplinirea acestor norme poate conduce la amenzi sau chiar pierderea reputației. Chiar și când nu există forța legii, trebuie micșorate emisiile și eliminate sub control lichidele și gazele.

Deprecierea calității aerului este extrem de dăunătoare circulației turistice. Marile orașe sunt practic sufocate, prin emisiile nocive de substanțe reziduale în atmosferă, aerul este deseori irespirabil.

Pentru cei care conduc și prestează activități de clasă superioară există posibilitatea implementării unui set de concepte “curtoazia alegerii - acomodarea clienților fumători și nefumători în industria ospitalității”, concepte care oferă soluții complexe, atât pentru operarea “prietenoasă” , ecologică, cât și din punct de vedere al sistemelor de ventilație sau de condiționare a aerului.

Zgomotul este și el un factor de risc. Industria ospitalității nu este nici ea ferită de acest aspect al dezvoltării societății de consum, ba dimpotrivă, este și generatoare de surse de poluare fonică. Zgomotul este un risc nu numai pentru clienți dar și pentru lucrătorii din aceste unități.

Angrosiștii și furnizorii

Achizițiile trebuie făcute după reguli foarte stricte, privite din mai multe unghiuri:

 • Cel al impactului ecologic pentru clienții și lucrătorii unităților hoteliere;
 • Cel al minimalizării deșeurilor;
 • Cel al randamentului și raportului optim preț/calitate și “prietenos” cu mediul, atât în stadiul de utilizare cât și la aruncarea ca deșeuri a resturilor sau ambalajelor în care au fost livrate;
 • Posibilitatea ca o mare parte din produsele achiziționate să poată fi reciclate după utilizarea primară sau utilizate de mai multe ori;
 • Eficiența energetică;
 • Consumuri reduse de detergenți, apă, energie etc.;
 • Impactul ecologic pe care îl au anumite substanțe, detergenții care nu sunt biodegradabili față de apele în care sunt deversate emisiile reziduale nefiltrate și netratate .

Produsele pe care hotelul le achiziționează au un impact de mediu asociat producerii, distribuției, utilizării și aruncării. Același impact de mediu asociat îl au și activitățile desfășurate de angrosiștii cu care se lucrează. Sunt multe îmbunătățiri care pot fi aduse produselor și serviciilor, pentru a le face profitabile ca afacere și benefice pentru mediu.

O politică înțeleaptă de achiziții poate aduce performanță în protecția mediului fără a sacrifica alte criterii de performanță sau care să includă costuri suplimentare. Schimbarea stilului de achiziționare în unele segmente care sunt foarte vizibile de clienți (cosmetice și lenjerie) poate aduce și beneficii substanțiale

Probleme ale companiei /hotelului

Sunt necesare în orice companie măsuri de comunicare atât cu clienții cât și cu personalul unității. Pe de o parte, prin instruirea periodică și temeinică a personalului de servire, tehnic și a celui cu atribuții de control - coordonare, asupra sarcinilor de serviciu cu încărcătură ecologică și de cooperare cu ceilalți parteneri și cu clienții. Pe de altă parte, prin comunicarea către clienți a tuturor măsurilor cu impact de mediu care să-i facă să aprecieze eforturile și să devină parte activă în implementarea și derularea programelor ecologice promovate.

Inițiativele de îmbunătățire a mediului trebuie să aibă rezultate care să aducă și beneficii pe termen scurt și pe termen lung. Rezultatele pozitive pot apare ca fiind derivate din:

 • Fidelitatea clienților și noi oportunități de afaceri
 • Continuarea relațiilor cu tour-operatorii
 • Reputația în cadrul comunității
 • Reținerea și motivarea personalului

Analiza progresului înregistrat presupune o monitorizare periodică, atât de des cât permite subiectul monitorizării. Trebuie să fie îndeajuns de frecventă, pentru a permite să fie întreprinse acțiuni corective necesare, dacă există abateri majore de la performanțele propuse. Este necesară o verificare pentru a se asigura că planul făcut este viabil și și-a atins obiectivele.

Premiul “Green Hotel of the Year 2002” a fost acordat acordat hotelului Tinamo Resorts din Bahamas. Acest hotel este conceput să fie sensibil pe cât posibil la necesitățile mediului înconjurător. Curățarea peisajului este făcută manual pentru a nu deranja vegetația naturală. Nu au fost construite drumuri pentru a evita degradarea mediului, unicul acces către hotel se face cu barca dotată cu un motor ce folosește eficient combustibilul. Apa reziduală de la dușuri și spălătorie este în mod natural filtrată folosindu-se nisip și plante, după care aceasta se reîntoarce în circuit. Atât hotelul cât și restaurantul său folosesc energia solară. Criteriile care au stat la baza acordării premiului au fost:

 • conservarea resurselor, cântărită după cât de bine s-a aplicat conceptul de reducere, refolosire și reciclare în operațiunile zilnice ale hotelului;
 • grija pentru mediul înconjurător - elaborarea unor programe de training pentru conservarea mediului destinate angajaților, precum și depunerea unor eforturi de către hotel pentru a comunica politica de protecție a mediului clienților turiști;
 • abilitatea proprietarilor de a crea programe pentru protejarea mediului destinate educării populației locale;
 • infrastructura - examinarea arhitecturii construcției și se studierea planurilor pe termen scurt și lung ale hotelului cu impact pozitiv asupra structurilor mediului.

Integrarea managementului ecologic

Integrarea eficace a managementului ecologic într-o companie / hotel presupune parcurgerea a patru etape cheie:

 1. Motivația - etapa în care se începe integrarea inițiativei în companie, numind un “susținător” care să o coordoneze și să comunice personalului obiectivele.
 2. Planificarea - în cadrul căreia se analizează domeniile prioritare, pentru identificarea măsurilor ce trebuie luate și se pregătește un plan de acțiune și un grafic de realizare a obiectivelor.
 3. Acțiunea propriu-zisă - în cadrul căreia se obține angajamentul personalului față de planul de acțiune, se stabilesc responsabilitățile și se implementează planul.
 4. Analizarea progresului înregistrat - în cadrul căreia se analizează progresul înregistrat, în comparație cu obiectivele stabilite și se face o analiză anuală a progresului făcut, pentru a se evalua succesele și insuccesele și se stabilesc prioritățile pentru anul următor.(vezi fig.1)

Aceste măsuri formează un ciclu anual al managementului ecologic. Acest ciclu se va parcurge în fiecare an, începând cu etapa analizei, pentru a învăța din succesele și insuccesele anului precedent.

Motivația

De la început este nevoie de o persoană care să coordoneze și implementeze programul. Ea trebuie să aibe cunoștințe solide cu privire la operarea unui hotel, să se bucure de respectul personalului, să fie devotat proiectului și să se bucure de spijinul managerilor. Această persoană va fi cea care asigură obținerea rezultatelor bune.

O condiție importantă o reprezintă motivarea personalului. Întotdeauna trebuie comunicate obiectivele, pentru a obține sprijinul și idei. Întotdeauna managerul trebuie să acționeze primul arătând personalului cum se iau măsuri ecologice. Aceasta va determina angajamentul lor față de inițiativă. Susținătorul va cere sprijin pentru culegerea de informații și de idei de la colegii care au răspunderi specifice unor posturi.

Participarea la acțiunile externe (inițiative locale și naționale, abonarea la reviste despre mediul înconjurător, participarea la evenimente) determină înțelegerea mult mai bună a problemelor precum și a modului în care ceilalți îl abordează. Aceasta conduce și la sporirea reputației în industrie.

Planificarea acțiunilor

Acest proces presupune parcurgerea a trei etape de bază:

 • Revizuirea domeniilor prioritare (O condiție necesară este presupusă de analiza acțiunilor prioritare pentru a evalua performanța curentă. Această evaluare este deosebit de importantă și va stabili etalonul față de care se va măsura progresul. Identificarea opțiunilor de îmbunătățire presupune identificarea a ceea ce s-a realizat deja, pentru a se face o idee unde anume trebuie aduse îmbunătățiri, fără a sacrifica alta criterii operaționale);
 • Pregătirea planului. Ea conține patru etape importante : luarea deciziei privind prima dintre măsurile ce trebuie luate; definirea etapelor implementării fiecărei măsuri; numirea responsabililor; stabilirea datei de realizare a obiectivelor. Planul de măsuri trebuie să stabilească prioritățile cu privire la măsurile ce trebuie să respecte legislația, practici manageriale bune, investiții care să devină profitabile în scurt timp, din punct de vedere operațional și ecologic. Elaborarea planului necesită testarea performanțelor și implicațiile costurilor.
 • Stabilirea obiectivelor. Scopul este de a crea etaloane clare față de care se va face raportarea.

Realizarea propriu-zisă

Îndeplinirea cu succes depinde de patru factori:

 • Pregătirea planurilor de acțiune personale. Atingerea acestui obiectiv este transpunerea planului general de acțiune în planuri pentru personal, detaliindu-se acțiunile generale și specifice așteptate de la ei;
 • Acordarea de sprijin. Atunci când hotelurile abordează pentru prima dată probleme de mediu se fac foarte multe erori. Trebuie acordat sprijin personalului în privința planurilor personale. Se pot organiza sesiuni de instruire la locul de muncă pentru personal, pe probleme privind energia și deșeurile sau furnizare de informații tehnice.
 • Publicarea rezultatelor. Trebuie monitorizate și afișate toate rezultatele. Se vor acorda recompense celor cu rezultate bune.
 • Managerul trebuie să acționeze primul. Pentru obținerea rezultatelor, personalului trebuie să i se reamintească permanent obiectivele stabilite. O bună practică ecologică trebuie să devină parte a culturii managementului și companiei, așa cum este grija pentru client.

Analiza progresului înregistrat

Această activitate implică un rol permanent din partea susținătorului, el presupunând două sarcini:

 • Monitorizarea progresului. Pentru a verifica dacă planul funcționează și își atinge obiectivele este nevoie de procedee de monitorizare bune. Ea trebuie făcută frecvent pentru a permite acțiuni corective
 • Analiza anuală. Odată pe an trebuie analizat progresul înregistrat. Această analiză ia forma unui raport la care se atașează formularele pe baza obiectivelor stabilite și monitorizate. Această analiză o poate face susținătorul sau un consultant independent în cazul în care nu se dispune de resurse sau experiență. Analiza trebuie să cuprindă o reluare a verificării ecologice pentru a evalua ce progres s-a înregistrat și pentru a se stabili o nouă ordine de priorități; un rezumat al realizărilor față de obiectivele propuse; discuții cu personalul implicat, pentru a identifica dificultățile ce au apărut și realizările, cât și recomandările pentru viitor.

Această analiză este deosebit de importantă. Ea evidențiază sectoarele problemă și identifică cea mai potrivită abordare a managementului ecologic.

Loading...