1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Unitățile hoteliere și restaurantele sunt construite în diverse zone și amplasamente în centrul sau la periferia localităților turistice sau în orașe; pe trasee turistice; în stațiuni turistice sau pe malul apelor etc.

Aceste construcții sunt clădiri proiectate, realizate și finisate cu funcțiuni hoteliere bine definite pentru a fi încadrate ca atare, sau clădiri care au avut alte funcțiuni dar care, prin reabilitări și respectarea unor fluxuri indispensabile, pot fi încadrate ca hoteluri, restaurante etc. Pentru a funcționa corespunzător hotelurile și restaurantele au nevoie de amenajări specifice bazate pe standarde de construcție, dotare, echipare și operare, dar și de fluxuri separate pentru clienți și pentru personal, marfă, evacuare deșeuri menajere etc.

Având în vedere specificul fiecăruia, aceste unități au însă toate nevoie de apă, energie, cuplare la sisteme comunale de deversare efluenți sau direct în surse de apă, cât și de evacuarea periodică a deșeurilor solide și lichide, din care unele sunt periculoase pentru mediul ambiant și necesită condiții speciale de depozitare și evacuare.

Aceste unități elimină totodată și emisii poluante (gazele de la cazanele de preparare a apei calde necesară pentru clienți și procesele de producție; aerul viciat din încăperi, evacuat prin sisteme naturale de ventilație sau prin instalații complexe de condiționare a aerului), care pot avea un impact asupra mediului ambiant și profitabilității afacerii .

Hotelurile și restaurantele, indiferent cât de bine sunt proiectate și construite sau finisate, reprezintă, prin resursele consumate și evacuările naturale sau accidentale, o amenințare pentru echilibrul ecologic. Abordarea responsabilă a proiectării inițiale sau a celei necesare modernizărilor și reparațiilor capitale din punct de vedere al impactului asupra mediului trebuie să fie o preocupare de bază nu numai a proiectanților și constructorilor ci și a hotelierilor și restauratorilor.

Nu trebuie să se ezite să se solicite proiectanților și antreprenorilor să includă acele echipamente și tehnologii performante care să elimine riscul și să protejeze mediul ambiant, și care aduc în egală măsură și profit, prin economiile realizate din exploatarea curentă cu costuri reduse de energie, apă, combustibili etc., cât și prin imaginea de marcă a unității în comunitatea de afaceri.

Localizarea este importantă pentru a stabilii nivelul de înălțime, tipul de activități suplimentare care se dorește a fi pus la dispoziția clienților, gradul și nivelul de confort și dotări, inclusiv dotări suplimentare pentru cele localizate în zone aglomerate sau izolate, utilități speciale sau chiar unicat, dar toate integrate într-un cadru natural cât mai “prietenos”.

Aspectul cel mai important în proiectarea și designul noilor unități și în proiectele de reabilitare a celor existente, este respectarea strictă a normelor de urbanism prin:

  • păstrarea unor proporții juste între clădire și spațiul “vital” înconjurător, de preferință pădure, crâng, mixaj de arbori, arbuști și spațiu verde;
  • orientarea corectă a spațiilor de locuit și a celor pentru utilități conexe;
  • păstrarea și amplificarea zonei verzi, inclusiv prin plantări masive de arbori, arbuști și spații verzi în jurul edificiului și chiar pe acoperișuri, balcoane și logii;
  • respectarea normelor de operare ecologică (utilități pentru aducțiuni de apă, deversările periculoase la canal fără a afecta pânza freatică sau fauna și flora din aval) eliminarea sau diminuarea surselor de poluare fonică (centrală de condiționare a aerului, transformatoare și trafo, restaurante, baruri zgomotoase în incintă etc.).

Este de dorit ca, prin toate proiectările viitoare pentru reabilitarea unităților hoteliere și restaurantelor existente și a noilor construcții cu destinație hotel sau restaurant, acolo unde spațiul permite, să se exploateze la maximum zona “vitală” prin plantări chiar și pe acoperișuri sau balcoane pentru a amplifica aspectul plăcut și a câștiga pentru natură în “dauna” clădirii, dar cu ambientarea peisagistică făcută de horticultori peisagiști profesioniști.

Este necesar ca prin toate proiectările să se păstreze specificitatea clădirilor reabilitate, iar celor noi să li se confere elemente de atractivitate din punct de vedere al “culorii locale”, al utilizării unor materiale de construcție, dotării, finisaje și echipări care să întrunească cerințele siguranței și întreținerii ușoare în exploatarea curentă, protecției clienților, personalului și mediului ambiant.

Loading...