1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Produsul turistic rural românesc, asemenea produselor turistice rurale existente pe piața turistică mondială, cuprinde :

  • componente de bază (numim aici cazarea, alimentația publică și transportul);
  • componente auxiliare (balneoterapie, agrement, activități sportive etc.).

Unanim trebuie să recunoaștem că serviciile de bază satisfac nevoi cotidiene care cu mici excepții - ținând de specificul zonal, național, tradițional - nu justifică întrutotul nevoia de deplasare sau părăsire a reședinței de către turist.

Ceea ce atrage și determină în mare parte alegerea unei destinații turistice sau a alteia sunt:

  • factorii naturali: așezarea geografică, relieful, peisajul, vegetația, fauna și clima;
  • factorii generali ai existenței și activității umane trecute și prezente: limba, mentalitatea, ospitalitatea, obiceiurile, folclorul, cultura (religia, arta, știința), politica, economia;
  • elementul uman - atitudinea populației locale față de turiști, a prestatorilor, administrației și reprezentanților pazei și ordinii publice etc.;
  • infrastructura generală: transporturi și comunicații, structura și imaginea așezărilor, aprovizionarea cu apă și energie, canalizarea, telecomunicațiile etc.;
  • echipamentele turistice: transporturile turistice, mijloacele de cazare, de alimentație, activitățile sportive, distracțiile, informațiile etc.,

toate acestea fiind componente ale ofertei turistice generale.[1]

Ținând cont de cele prezentate anterior considerăm că produsele turistice rurale românești ce vor fi propuse pieței naționale și o dată în plus celei mondiale este necesar a fi selectate și montate cu deosebită atenție pentru a transmite și reverbera imaginea reală a dimensiunii universului satului românesc cu tot ce are el valoros și peren.

Fabricarea produselor turistice rurale românești va trebui să se facă cu deosebită responsabilitate, produsele destinate pieței mondiale fiind testate la debut pe piața internă, iar mai apoi vor fi analizate exigent de către cunoscători ai pieței externe.

În realizarea și montarea produselor turistice rurale românești nu trebuie omisă nici măcar o clipă importanța motivației în alegerea unei anumite destinații.

 

[1]   Minciu Rodica - Economia turismului, Editura Uranus, București, 2000, pag.147-151

Loading...