1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Țara noastră are mari posibilități de dezvoltare a turismului în spațiul rural, iar practicarea acestuia este necesară în etapa actuală. Veniturile realizate din aceasta activitate - urmare a cointeresării sătenilor pentru practicarea turismului[1] prin închirierea de locuințe și comercializarea produselor naturale sau antrenarea turiștilor la activități agricole ori casnice[2]- pot contribui substanțial la ridicarea nivelului de trai și civilizație, la fixarea tineretului în localitățile rurale[3].

Configurația geografică a țării noastre oferă condiții ideale atât pentru turismul propriu-zis, în perioada actuală, cât și pentru practicarea sporturilor de iarnă, constituind o reală rezervă ca potențial valorificat încă la scară redusă, cu atât mai importantă cu cât reprezintă o posibilă sursă de venituri valutare, care, bine influențată și gospodărită, poate fi pusă în valoare în termen relativ scurt și cu investiții minime[4].

Considerăm deci că turismul românesc, în general, trebuie să-și evalueze mult mai riguros șansele de relansare și, în același timp, să redevină una din ramurile prioritare ale economiei românești. Prin aceasta s-ar realiza o serie de efecte pozitive remarcabile, dintre care amintim: crearea de noi locuri de muncă, transferul geografic de resurse, amenajarea și sistematizarea teritoriului, echilibrarea balanței de plăți, integrarea mai rapidă, prin turism, a țării noastre în structurile Uniunii Europene.

La baza optimismului - realist în mare măsură, privind lansarea rapidă a turismului rural românesc, stă analiza complexă a multiplelor avantaje ale României în comparație cu alte țări vecine, unele concurente, iar altele chiar mai dezvoltate din punct de vedere turistic[5].

Luând în calcul și faptul că industria turismului are un impact mai mare decât orice altă industrie, considerăm că este necesar a realiza o analiză succintă pentru o bună determinare a priorităților dezvoltării turismului rural în țara noastră. Datele statistice consemnau din acest punct de vedere existența, la jumătatea anului 2001:

/ 780 pensiuni

  • 437 turistice
  • 343 agroturistice

/ 8 506 locuri

  • 5 946 în pensiunile turistice,
  • 2560 în pensiunile agroturistice.[6]

Numărul celor care practic activități de turism rural este totuși mai mare, o bună parte dintre echipamente nefiind omologate, clasificate sau desfășurând activitate în mod nelegal.

 

[1]   H. de Farcy, Ph. de Gunzburg -"Tourisme et milieu rural” Flammarion, Paris, 1967, pag.46-52

[2]    Rey Radu - "Civilizația Montană; Hrană-Energie-Ecologie", Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985

[3]    *** -"Implicarea tineretului în deciziile comunității", TER &RTC, București, 1995

[4]   Rey Radu -"Viitor în Carpați", Scrisul Românesc, Craiova, 1979

[5]    Dixon Kathy -"'Turismul românesc, vedere de ansamblu asupra României”, studiu nepublicat, Centrul de consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, iunie 1994

[6]   Lupu Nicolae - “Hotelul - economie și management”, Editura ALL Beck, București, 2002, pag.114

Loading...