1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Serviciile de transport sunt esențiale pentru economia națională și comerț, dar și pentru viața de zi cu zi a populației. Ele joacă un rol important în cadrul unei societăți moderne iar lumea se așteaptă ca ele să fie acolo când este nevoie de aceste servicii și să funcționeze așa cum trebuie[1].

Oferta de servicii de transport este alcătuită din ansamblul prestațiilor prin intermediul cărora se realizează deplasarea mărfurilor ori călătorilor dintr-un loc în altul. Această ofertă include atât transportul propriu-zis, al mărfurilor și persoanelor - având drept suport mijloacele de transport și activitățile auxiliare (încărcarea, descărcarea, manipularea, aranjarea, protejarea etc.), cât și infrastructura corespunzătoare, în lipsa căreia prestația nu poate avea loc.[2]

Este de la sine înțeles că atunci când este vorba de transporturile vacanțelor și călătoriilor pretențiile noastre cresc. Căci cum orice activitate de turism presupune deplasarea temporară a turistului spre ținta călătorie sale și revenirea la reședință după consumarea actului turistic. Drept urmare circulația turistică - realizată prin fluxuri turistice - implică derularea unui trafic turistic, deosebit de complex, realizat atât în plan național cât și în plan internațional. Acest trafic este realizat cu mijloace de transport dintre cele mai felurite (automobile, autocare, calea ferată, avioane, nave diverse, instalații de transport pe cablu, etc.[3]), iar pentru prestațiile turistice transportul reprezentând —fără nici un comentariu — una dintre componentele de bază.

Totuși este bine de precizat că azi, în principal, transporturile turistice se desfășoară pe calea aerului sau cu mijloace auto (peste 40% deținând din ponderea totală, fiecare dintre aceste forme de transport), cele pe calea ferată și navale realizând cote mai mici (în jur de 7-8 %)[4].

Indiscutabil călătoria pe calea aerului a fost cea mai importantă inovație în domeniul transporturilor. Cu toată tragedia petrecută la 11 septembrie 2001 în Statele Unite ale Americii, utilizarea mijloacelor de transport aeriene continuă să dețină o pondere importantă în cadrul călătoriilor de afaceri sau plăcere. Aceasta întrucât transporturile aeriene au atins performanța de a realiza călătoria înspre, sau dinspre, orice punct de pe glob și o anume destinație în maximum 24 de ore.

Mai recent inedita formă de turism spațial pare a deschide o nouă eră a călătoriilor spre necunoscutele destinații ale universului. Se prea poate ca viitorul turismului, și din acest punct de vedere, să concerteze călătoria cu descoperirile.

Pe de altă parte serviciul de transport din industria vacanțelor și călătoriilor vizează, pe lângă o serie de activități de facilitare a realizării celorlalte prestații turistice (ne referim la transporturile tehnologice necesare activității de cazare, celei de alimentație și nu în ultimă instanță celor de agrement), ansamblul operațiunilor, condițiilor și facilităților legate de organizarea deplasării fizice a turiștilor, a bagajelor și a mărfurilor destinate consumului acestora[5].

Luând în calcul doar elementele precizate este evidentă interdependența existentă între turism și transporturi. Această interdependență este evidențiată de o serie de elemente din rândul cărora amintim:

J transportul reprezintă prima manifestare a consumului turistic, asigurând deplasarea de la reședința permanentă la locul de petrecere a vacanței (turismul de sejur) sau pe toată durata călătoriei (turismul itinerant);

J de nivelul dezvoltării și organizării transporturilor depinde în bună parte durata și calitatea vacanței (facem trimitere la rapiditate, respectiv durata călătoriei, legată de alegerea unei anumite destinații);

J perfecționarea mijloacelor de transport a stimulat evoluția turismului, conducând la extinderea sa în spațiu, ca și la apariția unor noi forme de manifestare a actului și consumului turistic.

Concluzionând putem afirma că activitatea de transport constituie axa centrală a întregului sistem turistic dintr-o zonă sau țară[6]. Iar încercând a fii pentru câteva secunde mai aproape de vacanță, putem afirma cu lejeritate și plasticitate în același timp, că relațiile dintre dezvoltarea turismului și transporturilor pot fi privite la fel ca și legătura existentă dintre “ou și pui[7]. Pe de altă parte cererea turistică a stimulat dezvoltarea rapidă a transporturilor. În cele ce urmează vom încerca să demonstrăm importanța unui management de calitate al transporturilor pentru obținerea succesului activităților turistice ce le incorporează.

 

[1]  Extras din “The World Environment 1972-1992”, editat de Mostafa Tolba, Chapman & Hall, Londra, 1992 (www.transport.ngo.ro )

[2] Olteanu V. - Marketingul serviciilor, Editura Uranus, București, 1999, pag. 123

[3] Lanquar R. -Le tourisme international, Press Universitaires de France, 4-e editions, Paris, 1989, pag. 58

[4]  * * * - Tourism Market Trends: Europe - 2000, World Tourism Organization, Madrid, 2000, pag. 15

[5] Minciu Rodica - Economia turismului, Editura Uranus, București, 2000, pag. 233

[6]  Niță I., Niță C-tin - Piața turistică a României, Editura Ecran Magazin, Brașov, 2000, pag. 115

[7]  Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S. - Tourism, Principles and Practice, Second Edition, Longman, Harlow, 1998, pag. 270

Loading...