1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dezvoltarea activităților sociale și economice din orice țară depinde în mod categoric de eficiența rețelei necesare deplasării mărfurilor și oamenilor. Orice nesincronizare poate produce probleme în activitățile productive, în schimburi sau consum. Industria producătoare, comerțul și sectorul de mărfuri, vânzarea produselor și mobilitatea populației, toate acestea depind de eficiența sectorului de transporturi. Este mai mult decât evident că orice întreprindere, cu atât mai mult una de servicii și în mod special una care activează pe piața turistică, în mod inevitabil și necesar trebuie să desfășoare activitate de transport. Transportul este un element esențial al produsului turistic cel puțin din două motive: reprezintă modalitatea de atingere a destinației de călătorie și este necesar ca mijloc de mișcare la destinație.

 • Particularități ale transporturilor în firmele de turism

În general activitatea de transport prezintă o serie de particularități, general valabile, indiferent de obiectul de activitate al firmei în care - sau pentru care - se desfășoară. Din rândul acestora enumerăm:

 • procesul de producție presupune existența: mijloacelor de producție (mijloc de transport, cale de rulare etc.), a forței de muncă corespunzător calificate, obiectului muncii (bunuri materiale sau persoane);
 • existența a două forme de activități: transporturi interioare (deplasare de la o secție la alta, în interiorul firmei) și transporturi comerciale (desfășurate în și pentru sfera circulației) - managementul activităților de transport din firmele de turism vizează tocmai acest ultim aspect;
 • dat fiind faptul că valoarea de întrebuințare a bunurilor se realizează doar prin consumul lor, putem afirma că activitatea de transport este un proces de producție suplimentar în cadrul căruia nu se creează bunuri materiale ci efecte utile;
 • în cadrul transporturilor de mărfuri se produce o utilitate (deplasarea spațială a produselor) - ce se consumă chiar în timpul producerii sale, și o valoare de schimb - determinată de valoarea mijloacelor de muncă vie și materializată consumată, ce se adaugă la valoarea obiectului muncii.

Ținând cont de cele prezentate managementul transporturilor își propune efectuarea unor transferuri de materii prime, materiale și mărfuri - dintr-un loc în altul, de obicei de la furnizor la beneficiar - care să se realizeze în timp util și cu cele mai reduse costuri, în condiții optime și la o eficiență cât mai ridicată. Nevoia de transport de materii prime, materiale și mărfuri se află într-o relație de dependență strânsă cu producția, motiv pentru care în luarea oricărei decizii trebuie pornit întotdeauna de la estimarea activității de producție.

În condițiile existenței unei atractivități reale și a unor prestații turistice de calitate - ce permit desfășurarea activități cu bune rezultate, în mod normal se înregistrează cote - din ce în ce mai - ridicate ale circulației turistice. Managerii activităților turistice trebuie să găsească, în aceste condiții, posibilități pentru satisfacerea calitativ superioară a nevoii de călătorie pentru un număr din ce în ce mai mare de turiști. Pe de altă parte mijloacele de transport utilizate trebuiesc utilizate eficient și rațional.

Sunt multiple deciziile pe care trebuie să le ia, rapid și eficient, managerii activităților de transport din turism. Însă, în general, deciziile depind de trei factori:

 • dimensiunea călătoriei;
 • numărul de persoane de transportat;
 • bugetul alocat/disponibilitățile bănești.

Alegerea modului de transport este influențată, în bună parte, și de următorii factori:

 • disponibilitatea, frecvența și flexibilitatea fiecărui tip de transport;
 • timpul necesar spre a ajunge la destinație, utilizând tipuri diferite de transport;
 • confortul sau luxul unui tip de transport față de altul;
 • serviciile terestre sau facilitățile terminale, disponibile pentru fiecare tip de transport în parte;
 • statutul sau prestigiul dorit.8

Este de la sine înțeles, în aceste condiții, că timpul total de vacanță se divide în timp de transport (călătorie) și timp de sejur.

În această ecuație aparent simplă, managerii activităților de turism trebuie să găsească soluții pentru scurtarea timpului de călătorie, prin deplasări cât mai rapide, în condiții de confort și siguranță maxime, toate în cadrul unui program cât mai apropiat de așteptările turistului. Factorii enumerați trebuie să fie astfel orchestrați încât, în cele din urmă, să poată fi

 • Cosmescu I. - Turismul - Fenomen complex contemporan, Editura Economică, București, 1998, pag. 171

atins complexul ideal al aspirației turistului despre mijlocul de transport turistic: rapid, confortabil, economic.[1]

 

[1] Niță I., Niță C. - op. cit., pag. 116

Loading...