1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Este cunoscut că globalizarea reprezintă din totdeauna un curent major în cadrul industriei turistice, ce implică o convergență a gusturilor, preferințelor și produselor oferite turiștilor de pretutindeni. Drept urmare au apărut o serie de firme globale. O firmă globală capitalizează în spiritul acestui curent, producând servicii standard ce contribuie la omogenizarea pieței mondiale a turismului. Activitatea unor astfel de firme contribuie la obținerea unei creșteri a cifrei de afaceri din domeniul turistic, la nivel mondial.

Noile condiții ale societății informaționale - susținute de rețeaua globală a Internetului - asigură climatul favorabil al unei cooperări cât mai lejere între corporațiile multinaționale, amplasate divers din punct de vedere geografic, contribuind la realizarea a ceea ce am putea numi o firmă virtuală touroperatoare. Aceste evoluții ne fac să apreciem că în perioada următoare o mare concentrare a firmelor din turism și transporturi va duce la existența unei număr relativ redus de firme globale implicate în activitatea de transport aerian internațional.

În aceste condiții este posibil ca companiile aeriene, în timp ce se extind pe scară globală, să realizeze alianțe strategice motivate de:

  • tradiția transporturilor aeriene interne;
  • competiția pentru spații destinate echipamentelor terminale;
  • necesitatea extinderii rețelelor mondiale;
  • introducerea economilor de scală în operațiunile liniilor aeriene;
  • controlul noilor canale de distribuție;
  • îndepărtarea reglementărilor transportului mondial.

Pe de altă parte una dintre cerințele mai vechi ale industriei transporturilor a fost combinarea diverselor forme de transport pentru atingerea într-un interval cât mai scurt a destinațiilor turistice. Acest lucru este pe cale a fi realizat în perioada următoare prin integrarea diverselor forme de transport; spre exemplu a celui aerian cu cel auto, a celui auto cu cel naval, a celui naval cu cel aerian ș.a.m.d.

În concluzie putem afirma că creșterea cererii pentru turism va atrage după sine o dezvoltare și o creștere a rolului activității de transport ca și a infrastructurii necesare acesteia. Din rândul acestora putem anticipa: călătoriile fără bilet - achitarea contravalorii realizându-se direct prin cartea de credit, utilizarea cardurilor inteligente (smart cards) pentru simplificarea formalităților de viză și de identificare (pașaport).

Știut fiind faptul că o bună parte dintre mijloacele de transport afectează prin poluare (fonică, deversări etc.) mediul și că în general este dificil a realiza politici totale de dezvoltare “verzi”, va fi necesar a se realiza o conștientizare atât a publicului, cât și a transportatorilor, în sensul încurajării utilizării unor tehnologii precum și a unor mijloace de transport mai puțin “dăunătoare”. Dezvoltarea durabilă și cerințele ecoturistice vor avea de asemenea un cuvânt de spus.

Loading...