1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

A doua jumătate a secolului al XX-lea a fost marcată de pătrunderea tot mai pregnantă și activă a sistemelor informatice în activitatea și conducerea firmele de turism. Această tendință a fost justificată de posibilitatea extinderii sistemului informațional prin intermediul sistemelor informatice.

Este bine cunoscut că între sistemul informatic și cel informațional există un raport de la parte la întreg. Sistemul informatic cuprinzând atât fazele manuale cât și cele automatizate/ mecanizate ale:

  • culegerii și înregistrării informațiilor;
  • vehiculării informațiilor;
  • prelucrării informațiilor1.

În momentul actual se constată o creștere a ponderii și rolului sistemului informatic în ansamblul sistemului informațional. Deși în marile organizații, mai ales din domeniul serviciilor și cu precădere în sectorul turistic, sistemul informatic reunește peste 90 % din totalitatea elementelor informaționale, trebuie să recunoaștem că întotdeauna vor exista elemente informaționale - cele ce țin strict de natura umană - cu un pronunțat caracter informal, ce nu vor face parte din sistemul informatic.

Marile companii touroperatoare, cele specializate în transporturi internaționale de călători, dar mai ales cele din transporturile turistice, au introdus utilizarea sistemelor informatice specifice pentru anumite activități specifice obiectului lor de activitate. Dovedindu-se deosebit de dinamic, domeniul a propus numeroase alte aplicații pentru hotelărie, restaurație și nu în cele din urmă pentru animație și agrement.

Succesul cunoscut de informatizarea activităților turistice este de necontestat, iar astăzi desfășurarea unei activități eficiente fără utilizarea unor altfel de sisteme este de neconceput. Fără a realiza o analiză evolutivă a sistemelor informatice utilizate în activitățile de turism, vom face în continuare o succintă prezentare a celor mai des întâlnite.

Loading...