1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Întreprinderea turistică, ca tip concret de existență a întreprinderii, oferă un serviciu care poate fi sintetizat la informație/rezervare, la transport, la cazare, la alimentație și la agrement. Așadar, întreprinderea turistică are un câmp de clientelă foarte larg. Ea poate primi oameni de afaceri, congresiști, sportivi, grupuri la seminariile de formare profesională, dar, în condițiile specificului dominant al turismului contemporan, ea trebuie să răspundă mai întâi unui turism de timp liber și vacanțe pentru masele populare tot mai numeroase.

După obiectul activității lor, întreprinderile turistice pot fi grupate în următoarele grupe și tipuri:

  • întreprinderi hoteliere, similare și completare acestora. Acestea pot fi hanuri de tineret, terenuri de camping și caravanning, centrele de tineret sau centrele de primire sau de sejur, centrele de vacanță colective, hotelărie lejeră, hoteluri, stabilimente de alimentație publică ușoară și de stil, satele de vacanță;
  • întreprinderi de transport colectiv, care pot fi autocariști, companii de căi ferate, companii de aviație, organizatori de croaziere, închiriatori de mașini;
  • întreprinderi de animație (agrement), de timp liber și de informație, dintre care se amintește: asociații, mișcări de tineret și de educație populare, cluburi sportive sau ale vârstei a III-a, asociații vizând peisaje turistice, case de cultură și teatre, stabilimente sau organizații pentru distracții;
  • agenții și organizatorii de călătorii, respectiv intermediarii dintre producători (grupați anterior) și consumatori (turiști). Aceștia aparțin structurii organizatorico-funcționale de bază care asigură conceperea și distribuția unor produse turistice complexe.

Dintre aceste tipuri de entități economice specializate pe producerea de pachete turistice[1] (întreprinderi hoteliere, întreprinderi de transport colectiv, întreprinderi de animație) și altele specializate pe intermedierea dintre agenții economici din prima categorie și client, și anume agenția de turism sau de voiaj.

O formă particulară de agenție de turism o reprezintă agenția de turism tour-operatoare, care se ocupă cu producerea, dar și cu comercializarea pachetelor turistice.

Pentru realizarea produsului conlucrează o serie de entități economice din sfera turistică și a serviciilor. Funcție de cerințele consumatorilor de servicii turistice, de priceperea și fantezia touroperatorului, produsul turistic diferă de la:

  • un client/turist la altul;
  • de la un prestator la altul;
  • de la un anotimp la altul;
  • de la un sezon la altul;
  • de la un grup de turiști la altul;
  • de la un buget (de timp sau material) la altul, etc.

În mod evident un produs turistic nu seamănă întrutotul cu altul, chiar dacă are aceleași ingrediente, destinație și participanți. Tocmai acest lucru face atât de interesantă activitatea agențiilor de turism.

 

[1]  Stănciulescu Gabriela, Lupu N., Țigu Gabriela - Dicționar poliglot explicativ de termeni utilizați în turism, Editura All, București, 1998, pag.130-ofertă specială de produse și servicii oferite de un hotel pentru a creste vânzările. Deosebim: „weekend packages”, „honeymoon packages”, „sport packages”, etc. Un pachet tipic poate să includă servicii de cazare, masă, folosirea proprietăților pentru recreație. Important: ele sunt oferite la un preț special. În general, combinație între două sau mai multe elemente, vândute ca un singur produs la un preț în care prețul fiecărui component nu este separat identificat. În turism, termenul este folosit ca sinonim pentru „inclusiv tour ”

Loading...