1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Înainte de a vinde pachetul turistic, tour-operatorul este acea entitate care îl și produce sau contribuie la producerea lui.

Tour-operatorii sunt producătorii sau „fabricanții” de voiaj e forfetare. Prezența acestora este mai frecventă în Europa, în special în Anglia și Germania, dar este mai dinamică în celelalte țări europene și Japonia. Tour-operatorii, spre deosebire de agențiile de turism, sunt întreprinderi de mari dimensiuni, puternic concentrate pe plan național și internațional, atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Specializarea tour-operatorilor în fabricarea voiaj el or forfetare îi diferențiază de agențiile de turism care nu intervin decât în comercializarea produselor turistice. Tour-operatorii au, deci, statutul juridic de agent de turism, dar si de asociație care fabrică și vinde forfetar produsele turistice integrate. Drept urmare, „tour-operatorii sunt întreprinderi turistice comerciale, specializate în crearea de voiaje forfetare”[1]

În industria turistică, tour-operatorii pot fi considerați după unii specialiști drept angrosiști. Spre deosbire de agențiile de voiaj, tour- operatorii „sunt întreprinderi de mari dimensiuni, puternic concentrate pe plan național și internațional, atât pe orizontală cât și pe verticală ”.

Tour-operatorul este un organizator de voiaje care face oficiul de producător pentru industria turistică. Procesul de producție în acest caz acoperă o perioada care poate varia între 12 și 13 luni.

Tour-operatorii se diferențiază după nivelul de integrare a produselor turistice și după capacitatea lor de ofertă. De asemenea, ei se pot diferenția după poziționare, după destinație, după profilul socio-Euroografic al clientelei, după activitățile oferite.

În structura organizatorică a unui producător de voiaje, departamentul producție joacă un rol esențial, tour-operatorul având ca misiune, în funcție de obiectivele și strategia aplicată, conceperea și crearea de produse turistice. El îndeplinește patru funcții:

  • o funcție de studiu de piață și de previziune;
  • o funcție de cercetare a produselor;
  • o funcție tehnică de fabricare a produselor turistice;
  • o funcție economică, legată de fixarea prețurilor.

Numărul și structura tour-operatorilor depind de gradul de integrare al produselor pe care le asigură și de capacitățile de care dispun. Ei se pot împărți în trei categorii principale:

  • generaliști (universali), care creează și pun la dispoziția beneficiarilor categorii diverse de produse;
  • specilizați, care sunt profilați pe un singur gen de turism;
  • punctuali, care sunt profilați pe produse oferite la comanda unor grupuri de clienți.

Dezvoltarea rapidă a tour-operatorilor a generat schimbări în managementul firmelor și în modul lor de operare, devenind absolut necesară o bază financiară solidă, pentru a putea achita prețul curselor charter. În consecință, unii tour-operatori cu dimensiuni modeste au fost absorbiți de mari corporații cu activitate diversificată, alții s-au asociat cu companii aeriene sau lanțuri hoteliere, iar alții s-au implicat în dezvoltarea stațiunilor turistice.

 

[1]   Stănciulescu, Gabriela- op. citată, pag. 189

Loading...