1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Suntem în măsură, în acest moment, să realizăm că o afacere nu se “dă” (precum zic unii care își doresc să “tragă un turi”) și nici nu se “încheie” (în limbaj neortodox ”batem palma ș’am făcut-o!”) ci obiectul ei se contractează, se construiește și în cele din urmă se comercializează (vinde).

Pentru a te lansa în lumea afacerilor legale, trebuie să existe sau să fie înființată o firmă, să dispui de un buget material și de unul de timp, să fii perseverent și să ai o bună sănătate, deoarece există destule piedici și dificultăți. Pe de altă parte se impune ca întreprinzătorul / omul de afaceri să aibă un minim de cunoștințe despre produsul sau serviciul care face obiectul activității viitoarei societăți comerciale.

Privind din acest unghi specialiștii consideră drept caracteristici ale unei afaceri, respectiv ale vânzării acesteia următoarele:

afacerea reprezintă în majoritatea cazurilor un produs “nou”, care nu există în momentul contractării și cumpărării sale de către client; drept urmare există riscuri maxime pentru cele două părți ale afacerii și este nevoie de credibilitatea ambilor pentru finalizare. Există situații în care se uită esențialul: că succesul oricărei afaceri constă în repetarea ei, cu aceiași clienți; în aceste cazuri furnizorul (cel care de obicei speculează, înșeală, păcălește) pierde credibilitatea clientului, respectiv posibilitatea de a repeta afacerea.

afacerea se elaborează împreună cu clientul, funcție de aspirațiile, doleanțele, trebuințele acestuia. Drept urmare afacerea are dimensiuni diferite, greu de estimat sau previzionat, iar fiecare proiect are o anumită specificitate; totuși în general clienții au un anume standard de calitate, preț și un obicei de consum care avute în atenție, pot conduce către un anume ”portret robot” realizat cu ajutorul unei baze de date realizată în urma inventarierii și gestionării informațiilor oferite de client.

vânzarea unei afaceri se realizează de către o persoană juridică, de obicei. Pentru ambele părți în acest proces este bine să fie implicați și alți specialiști (consultanți, consilieri, cunoscători ai domeniului) pentru a exprima puncte de vedere neutre față de utilitatea, oportunitatea, calitatea viitoarei afaceri.

afacerea este o activitate care, de regulă, se desfășoară pe termene medii și lungi. Angajarea într-un astfel de „proiect” se realizează după un proces anevoios și de durată, care durează. Cu toate acestea - de obicei - proiectul este mai rapid realizat, iar noul produs trebuie să țină cont în concretizarea sa de realizarea clauzelor stabilite prin contractul încheiat (proces care de asemenea prin responsabilitatea și importanța sa are nevoie de un buget important de timp).

sunt situații când afacerea are un preț mai ridicat decât cel al produsului standard aflat pe piață. Cu cât afacerea are drept conținut un produs sau un serviciu mai nou ori mai personalizat, cu atât există mai puține puncte de referință, iar prețul tranzacției este incert aproape până la finalizare, respectiv stabilire/definitivare (în special pentru produsele și serviciile de informatică, tehnologii ultramoderne, aeronautică, prototipuri ș.a.).

Este important să știm că pentru fiecare manager profesionist, organizația în care acționează este unică. Cu toate acestea fiecare corporație, fundație, chiar și departamentele administrației, micile sau mai marile afaceri, în general organizațiile productive - de o natură sau alta - au un număr de trăsături comune.

Practica a dovedit că o organizație ia naștere și funcționează mai apoi, ca rezultat al influențelor interne și externe. Ea trebuie să aibă obiective, care pot varia de la simpla obținere de profit la furnizarea de servicii în favoarea comunității, iar în orice organizație realizată pentru a controla și conduce o afacere, aceste elemente sunt întotdeauna aparente într-o măsură mai amare sau mai mică. Acest lucru este datorat în bună parte mediului specific, în cadrul căruia organizația își desfășoară activitatea. Mediul specific al unei organizații are în compunerea sa: personalul și sindicatele, furnituri și materiale, tehnologia, finanțele, clienții și marketingul, concurența. Toate acestea influențează organizația direct sau indirect, adesea zi de zi. Influențele sunt au efect imediat și se manifestă atât local cât și extrapolat.

Același lucru se poate afirma despre modelul general al sistemului de producție care este aproape intuit, el având forma:

Dată fiind structurarea asemănătoare a organizațiilor, luând în calcul elementele comune și funcțiile esențiale ale acestora, într-un studiu realizat de către Ernst & Young (una dintre cele mai mari firme internaționale de Consulting și contabilitate din lume) efectuat între anii 1992-1996 și publicat în cadrul Editurii Warner Books, în 1997, la Londra, sub numele de “The manager’s handbook”29, s-au constatat o serie de similitudini, indiferent de sfera de preocupare sau de natura proprietății.

În ceea ce privește atingerea obiectivelor fiecărei organizații este necesar a se păstra un echilibru între forțele interne și cele externe ce o afectează. Cea mai mare parte a organizațiilor realizează acest deziderat prin intermediul echipei manageriale sau a consiliului director coordonat de către un șef al executivului.

Desfășurarea zilnică a activităților este coordonată de către echipa de manageri executivi, prin intermediul structurii ierarhice, care cuprinde niveluri verticale și orizontale de subordonare. Coeziunea organizației este asigurată de transferul constant de informații, între componentele structurii organizatorice.

Principalele componente ale forțelor externe sunt:

 • proprietarii (deținători de acțiuni - persoane private sau instituții financiare);
 • băncile (furnizează fonduri pentru operarea afacerilor);
 • legislația (a companiei, sindicatelor sau a mediului înconjurător care stabilesc limitele între care organizația poate să-și desfășoare operațiile);
 • auditorii (persoane sau firme de control, verificare, revizie contabilă a activității organizației în scopul examinării modului în care își desfășoară activitatea).

Forțele interne sunt reprezentate de către:

 • comitetele operaționale (formate din membrii ai consiliului director, reprezentanți ai nivelului superior de conducere - responsabili cu formularea politicii economice a organizației în domeniul: produs, finanțelor și trezoreriei, strategiei corporației, resurselor umane și a calității);
 • directorii departamentelor (șefii departamentelor responsabili cu performanța legat de activitățile de: finanțe, vânzări, producție, dezvoltarea produselor, sisteme informatice);
 • managerii (executivi angajați de organizație - care lucrează în

limitele impuse de consiliul director și directorii departamentelor - în scopul     coordonării,    conducerii sau furnizarea de

cunoștințe/tehnici speciale).

Aceste două fronturi de forțe, deosebit de active, sunt concertate de către o structură pseudomilitară considerată a fi comandamentul (cartierul general)” organizației, care în general, este structurată conform cerințelor și considerentelor comitetului director.

După cele prezentate considerăm că deținem o imagine generală asupra: ceea ce este cu adevărat o afacerea,

 • componentelor sale,
 • adevăratei echipe, fără de care nu se pot obține nici cele mai mici profituri repetabile care să conducă la realizarea unor afaceri de durată.

Este bine a lua însă în calcul și faptul că în ceea ce privește performanțele organizației există statuat[1] un instrumentar complex care comensurează afacerea din patru perspective:

 • perspectiva financiară (aproprietarului);
 • perspectiva clientului;
 • perspectiva internă (a membrilor organizației);
 • perspectiva învățării și inovării organizaționale;

fiecăreia îi este asociată o tabelă conținând obiectivele și indicatorii corespunzători. Pe baza examinării rezultatelor acestora managerul poate contribui la îmbunătățirea organizației respectiv asupra rezultatelor afacerii.

 

[1]      R. S. Kaplan, D. P. Norton - Balance Scorecard-Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, January-February, 1992

Loading...