1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Datorită dimensiunilor în continuă creștere ale activității de comerț și structurilor tot mai complexe ale acesteia, gestiunea stocurilor de materii prime, materiale și mărfuri dobândește o actualitate incontestabilă.

Sarcinile gestionării stocurilor decurg din dublul caracter al procesului stocajului care, pe de o parte este un proces economic cu rol esențial în mecanismul circulației, iar pe de altă parte, o imobilizare de fonduri materiale și bănești importante. În consecință, gestiunea stocurilor trebuie astfel concepută, încât să asigure, simultan, soluționarea următoarelor sarcini:

 • Aprovizionarea neîntreruptă a producției sau a clienților reprezintă sarcina esențială a stocurilor de materii prime, materiale și mărfuri în întreprinderile comerciale, de alimentație publică și de turism.

Realizarea acestei sarcini implică studierea evoluției viitoare a nevoilor întreprinderii și încheierea cu furnizorii a unor contracte de livrare a produselor în concordanță cu nevoile astfel stabilite (cantitativ, structural și din punct de vedere al repartizării în timp), încât să asigure existența în stoc a produselor solicitate, în momentul și în cantitățile care sunt necesare - cale sigură de realizare a obiectivelor întreprinderii.

 • Evidența stocurilor reprezintă o altă sarcină, dintre cele mai complexe, a gestiunii stocurilor. Gradul de complexitate, ca și dificultatea soluționării acestei sarcini se explică și prin faptul că presupune crearea și exploatarea unui sistem informațional corespunzător, adaptat exigențelor gestiunii stocurilor.

Problema evidenței trebuie reconsiderată deoarece actualul sistem informațional satisface doar parțial nevoile specifice ale gestiunii stocurilor.

Evidența stocurilor trebuie concepută ca o activitate absolut obligatorie și cu caracter permanent pentru toate întreprinderile. În acest domeniu problema principală vizează obligația fiecărui manager de a avea permanent evidența stocurilor și structurării acestora, de a lua măsuri operative de gospodărire rațională a stocurilor în funcție de schimbările care pot interveni, de a introduce un sistem operativ de urmărire a stocurilor, care să permită luarea unor decizii corecte pe tot parcursul anului, ținând cont de situația concretă a stocurilor din fiecare întreprindere.

Constituirea unui astfel de sistem operativ de evidență a stocurilor, care să satisfacă, în mod real, nevoile de informații pe care le presupun deciziile de coordonare a acestora, este una din sarcinile complexe ale gestiunii stocurilor.

 • Accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante reprezintă o altă sarcină a gestiunii stocurilor.

Prin asigurarea dimensiunilor și structurii stocurilor, potrivit nevoilor reale ale procesului de producție de bunuri și/sau servicii și ale clienților, gestiunea contribuie la reducerea timpului cât produsele sunt oprite (sub formă de stocuri în canalele de distribuție) determinând, în acest fel, scurtarea ciclului “aprovizionare - fabricație - desfacere”.

Prin generalizarea preocupărilor privind gestiunea stocurilor se pot obține, pe seama accelerării vitezei de rotație a fondurilor, importante economii de fonduri la scara întregii țări.

 • Creșterea eficienței economice a întregii activități trebuie să constituie, în sfârșit, obiectivul sintetic al gestionării stocurilor.

În esență, el poate fi atins prin reducerea cheltuielilor (dobânzi și speze bancare, perisabilități etc.) - rezultantă firească a accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circulante și prin scurtarea timpului cât materiile prime, materialele și mărfurile rămân în întreprindere sub formă de stocuri.

Din aceste sarcini ale gestiunii stocurilor decurg unele “presiuni” pentru o anumită mărime a stocurilor, după cum urmează:

“Presiuni” pt. stocuri mici:

 • costurile de stocare
 • spațiile de depozitare
 • riscul degrădarii mărfurilor pe durata stocării
 • sezonalitatea unor produse
 • imobilizarea unor fonduri bănești

“Presiuni” pt. stocuri mari:

 • asigurarea servirii neîntrerupte a clienților
 • eliminarea rupturilor de stoc
 • costurile de aprovizionare, transport, recepție

posibile rabaturi de la furnizori, atunci când se contractează loturi mari de marfă.

Loading...