1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În practica şi literatura financiară se folosesc următoarele clasificaţii:

 1. a) clasificaţia administrativă;
 2. b) clasificaţia economică; c) clasificaţia funcţională; d)  clasificaţia financiară;
 3. e) clasificaţia funcţie de rolul cheltuielilor în procesul reproducţiei sociale ;
 4. f) clasificaţia folosită de Organizaţia Naţiunilor Unite.

a.) Clasificaţia administrativă are la bază criteriul instituţiilor prin care se efectuează cheltuielile  publice  (ex: ministerele,  institutiile  publice  autonome, unităţile

administrativ teritoriale).

Gruparea  cheltuielilor  pe  criterii  administrative  este  utilă  deoarece  alocaţiile bugetare se stabilesc pe beneficiari (ex: ministere, instituţii, judeţe, oraşe, comune etc.).

Acest criteriu administrativ este folosit deci la repartizarea cheltuielilor publice pe ordonatorii de credite bugetare.

b.)  Clasificaţia  economică foloseste doua criterii de grupare ;

 1. 1. Dupa continutul economic al cheltuielilor acestea sunt :

-    cheltuieli curente (sau de funcţionare) care asigură întreţinerea şi buna funcţionare a instituţiilor publice. Reprezintă consum definitiv de produs intern brut şi trebuie reînnoite anual (ex: salariile, energia etc.)

-    cheltuieli de capital (sau investiţii) constau în achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată care duc la dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului public.

 1. 2. Al doilea criteriu împarte cheltuielile în:

-    cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative care cuprind plata serviciilor,   plata   prestaţiilor,   plata   furniturilor,   achiziţionarea   de   aparatură,   de echipamente, mobilier, etc.

-    cheltuieli de transfer (ex: subvenţiile) care reprezintă trecerea unor sume de

bani de la buget la dispoziţia unor persoane juridice   sau persoane fizice (ex. studenţii, şomerii, pensionarii ca burse, pensii, ajutoare, etc.) sau la bugetele administraţiilor locale.

c.) Clasificaţia  funcţională foloseşte ca şi criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice şi alte destinaţii de cheltuieli privind transferurile între diferite niveluri ale administraţiei publice, plata dobânzilor la datoria publică sau constituirea de rezerve.

d.) Clasificaţia financiară   grupează   resursele   financiare   (cheltuielile publice)  în  funcţie  de  momentul  în  care  se  efectuează  în  următoarele  categorii  de cheltuieli:

 • cheltuieli definitive;
 • cheltuieli temporare;
 • cheltuieli virtuale sau posibile.

Cheltuielile definitive cuprind atât cheltuieli curente cât şi cele de capital.

Cheltuielile temporare sunt acele cheltuieli finalizate prin plăţi cu scadenţe certe. Aceste cheltuieli nu figurează în bugetele publice ci se gestionează separat prin trezoreria publică (ex. rambursarea împrumuturilor).

Cheltuielile virtuale sau posibile sunt acele cheltuieli pe care statul se angajează să le efectueze în anumite condiţii (ex: garanţiile acordate de stat pentru anumite împrumuturi care devin cheltuieli în clipa în care debitorii nu restituie împrumutul).

e.)  Clasificaţia după rolul cheltuielilor publice în procesul reproducţiei :

-    cheltuieli  reale  (negative)  din  care  fac  parte  cheltuielile  cu  întreţinerea

aparatului de stat, plata dobânzilor la împrumuturi, întreţinerea şi dotarea armatei etc.,

deci acele cheltuieli care reprezintă un consum definitiv de produs intern brut.

-   cheltuielile  economice (sau pozitive) care cuprind  investiţiile  făcute de stat pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de firme, construirea de drumuri şi poduri etc. (cheltuieli de capital).

f.Clasificaţia pe care o foloseşte ONU grupează cheltuielile publice după două criterii principale:

 1. 1. din punct de vedere funcţional avem cheltuieli pentru:
 • servicii publice generale;
 • aparare ;
 • educatie ;
 • sanatate ;
 • securitate sociala ;
 • locuinte si servicii comunale ;
 • recreatie,cultura si religie ;
 • actiuni economice ;
 • alte cheltuieli.
 1. 2. din punct de vedere economic clasificaţia ONU împarte cheltuielile în :

-consum final : dobanzi,subventii,etc.

-formarea de capital : investitii,stocuri materiale ;

-achizitii de terenuri si active necorporale ;

-transferuri de capital.

În Republica Moldova cuprinderea în buget a cheltuielilor publice se aliniază la criteriile

utilizate de ONU, folosindu-se următoarele grupări:

 • clasificaţia economică;
 • clasificaţia funcţională;
 • clasificaţia administrativă.

Înscierea cheltuielilor publice în buget se efectuează conform principiului “Cheltuielile  sunt plafoane maxime”, nivelul cheltuielilor aprobate de Parlament  fiind limită maximă cu denumirea de credit bugetar.

Clasificaţia administrativă sau instituţională se utilizează la nivelul ordonatorilor de credite principali cărora le sunt repartizate  fondurile publice în cadrul clasificaţiei funcţionale.

Loading...