1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În ţările dezvoltate volumul cheltuielilor publice cu destinaţie economică variază de la o perioadă la alta sub influenţa unor factori interni şi externi.Factorii interni care influenţează volumul acestor cheltuieli sunt:

a.)   particularităţile, structura şi nivelul de dezvoltare ale ramurilor economice.

b.)   etapa de naţionalizare sau privatizare

c.)   volumul resurselor financiare.

Factorii externi se referă la evenimentele  conjucturale cu efecte generalizate (ex. crizele energetice).

Dintre ramurile industriei au beneficiat şi beneficiază de diferite forme ale ajutorului financiar public următoarele:

  1. 1. industria extractivă
  2. 2. industria minieră
  3. 3. industria construcţiilor de maşini
  4. 4. industria construcţiilor navale
  5. 5. industria energetică.

Între diferitele tipuri de ajutoare au predominat subvenţiile alături de fondurile pentru investiţii, creditele cu dobânzi subvenţionate şi facilităţile fiscale.

Ramura  cea  mai  puternic   susţinută  în  lume  este  siderurgia,  transporturile beneficiază de ajutoare financiare pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea mijloacelor de transport şi subvenţionarea diferenţelor de tarif.Construcţia  de locuinţe primeşte subvenţii şi împrumuturi cu dobânda subvenţionată. Această ramură determină menţinerea nivelului ramurii construcţiilor dar se acordă ajutoare şi persoanelor în funcţie de situaţia lor familială.

În România din bugetul de stat se acordă subvenţii industriei extractive pentru acoperirea  diferenţelor  de  preţ  şi  tarif  între  costurile  de  producţie  foarte  ridicate  şi preţurile de vânzare unice.

În domeniul  lucrărilor publice din bugetul de stat se alocă resurse  sub forma transferurilor,  a  subvenţionării  dobânzii  la  creditele  pentru  construcţiile  de  locuinţe pentru anumite categorii sociale (ex. tinerii sub 35 ani sau specialiştii care se stabilesc în mediul rural).

Resursele bugetare se alocă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) care coordonează construirea şi atragerea de surse pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe.

Loading...