1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Agricultura constituie o ramură economică de interes strategic naţional deoarece asigură securitatea hranei pentru populaţie şi realizarea exportului.Ea este însă supusă

unor  fenomene  naturale  şi  economice  care  influenţează  direct  producţia  agricolă  şi anume: calamităţi naturale, dăunători, bolile animalelor, dar şi variaţiile preţurilor produselor agricole. Din această cauză agricultura are nevoie de un important sprijin din partea  statului  .  SUA  înainte  de  a-şi  construi  o    industrie  puternica  au  realizat  o agricultură performantă. Această supremaţie a agriculturii americane s-a realizat pe baza unei finanţări bugetare puternice şi îndelungate.

Fermierii americani au beneficiat şi beneficiază de ajutoare din partea statului sub forma subvenţiilor şi a avantajelor fiscale. De subvenţii au beneficiat mai ales fermele mari. Aceste subvenţii au fost folosite în special pentru acoperirea cheltuielilor materiale. Ţările Uniunii Europene beneficiază de ajutoare publice pentru agricultură din 2 surse:

  1. 1. bugetele naţionale
  2. 2. fondurile structurale comunitare.

În ţările  în curs de dezvoltare  necesităţile  de  finanţare  a agriculturii  de către autorităţile publice sunt mai reduse având în vedere resursele limitate ale acestor state.

În România agricultura este considerată prioritate naţională strategică. Formele de finanţare de la bugetul de stat a agriculturii româneşti sunt:

1)  sistemul de cupoane valorice instituit pentru a facilita procurarea de materiale şi servicii necesare lucrărilor agricole

2)  fondul de finanţare a cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi  al  celor  pentru  creşterea  animalelor.  Acest  fond  se  constituie  din  alocări bugetare  puse  la  dispoziţia  Ministerului  Agriculturii  şi  Alimentaţiei  şi  este gestionat prin Bănci Comerciale.

3)  primele pentru achiziţii de cereale

4)  primele pentru export

5)  subvenţii pentru acoperirea unei părţi din preţul seminţelor şi pentru finanţarea

stocurilor de grâu.

Loading...