1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Apărarea naţională reprezintă o componentă de bază a strategiei de asigurare a siguranţei  naţionale  fiind  în  acelaşi  timp  forma  de  exprimare  a conţinutului  funcţiei externe a statului.

Cheltuielile pentru apărare sunt neproductive ele consumând definitiv o parte din PIB.  Din  această perspectivă  ele  trebuie  să aibă  tendinţa  de  reducere  în  multe state diminuându-se resursele pentru scopuri militare.

Caracteristic acestor cheltuieli este că sunt finanţate din bugetele guvernamentale ale statelor. Uneori se pot adăuga şi resurse financiare provenite de la grupări sau alianţe militare şi credite externe.

Cheltuielile militare sunt de 2 feluri:

a.)   directe care cuprind cheltuieli de întreţinere a armatei în ţară sau a bazelor militare

din  alte  ţări  concretizându-se  în  procurarea  de  bunuri  şi  servicii,  dotarea  cu echipament, armament şi tehnică de luptă.

b.)   indirecte   legate de lichidarea urmărilor războaielor sau de pregătirea unor viitoare confruntări.

Din punct de vedere al conţinutului economic au o structură aparte în sensul că ponderea cheltuielilor militare curente este apropiată de cea a cheltuielilor militare de capital.

În ţările dezvoltate cheltuielile pentru apărare reprezintă între 1,7% in Austria şi

8,9% in SUA din totalul cheltuielilor publice şi între 1% şi 4% din PIB.

În România ponderea acestor cheltuieli a variat în ultimii ani între 5,3% şi 9,2%

din totalul cheltuielilor publice.

Cheltuielile pentru apărarea ţării servesc întreţinerii şi dotării armatei, finanţării

acţiunilor de integrare  euroatlantică  sau participării  la acţiunile de menţinere  a păcii. Peste 52% din totalul cheltuielilor sunt curente iar restul sunt cheltuieli de capital şi pentru rambursări de credite externe.

Principala sursă de finanţare a cheltuielilor pentru apărare este bugetul de stat, Ministerul Apărării Naţionale reţinând ca venituri extrabugetare unele încasări realizate din  valorificarea  în  ţară  sau  la  export  a  unor  bunuri  din  dotare,  din  operaţiuni  de menţinere a păcii sau din activităţi de asistenţă bilaterală.

Loading...