1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Politica de dividend reprezintă ansamblul deciziilor si tehnicilor folosite pentru determinarea nivelului dividendelor ce pot fi distribuite acţionarilor. Ea determina împărţirea profiturilor obţinute în plăţi către acţionari şi în fonduri reţinute pentru a fi reinvestite în afaceri. Dividendele reprezintă fluxuri de numerar datorate acţionarilor.

Politica de dividend presupune alegerea unei alternative din doua posibile: de a plăti profitul proprietarilor (sub forma dividendelor), fie de al acumula in vederea reinvestirii. Ambele variante sunt dezirabile, dar ele se pot afla şi în contradicţie. Distribuirea dividendelor scade lichidităţile firmei, dar determină creşterea randamentului la plasamentul financiar iniţial.

Pentru analiza unei politici de dividend se iau in calcul doi indicatori, şi anume:

  • Rata de distribuire:

image003.gif

  • Rata de creştere a dividendului

image005.gif

O rata a dividendelor mai mare echivalează cu o rata mai mica a profiturilor acumulate si astfel apare nevoia de fonduri  pentru finanţarea proiectelor de investiţii.

Unii autori considera ca dividendele trebuie plătite numai daca, după efectuarea plătii acestora, valoarea acţiunii sporeşte sau cel puţin nu scade sub nivelul avut anterior. Aceasta condiţie urmăreşte ca avuţia acţionarului sa fie mult mai mare atunci când se plăteşte dividend, decât atunci când acesta nu se plăteşte. Ei considera ca problema finanţării investiţiilor se rezolva de la sine in acest caz, deoarece „semnalul” transmis pieţei, odată cu plata dividendelor, înseamnă ca firma prezintă garanţie deţinătorilor de disponibilităţi, în sensul că este capabilă să remunereze eventualele noi acţiuni pe care le va emite. În concluzie, odată cu plata dividendelor, sau la o dată ulterioara, dar foarte apropiată de aceasta să se realizeze şi o emisiune de acţiuni noi. În unele lucrări se considera că există repere în funcţie de care se analizează implicaţiile pe care o politica accentuata de investiţie sau o politica preferenţiala de dividende le pot avea asupra valorii firmei. Tendinţa de menţinere a unei relaţii solide, stabile cu proprietarii, îi face pe manageri să opteze pentru realizarea unei corelaţii strânse între mărimea dividendelor plătite şi contribuţia factorilor cu caracter permanent la obţinerea profitului.

Politica de dividend pune în evidenţa doua caracteristici, daca îi avem în vedere pe acţionari: stabilitatea dividendelor şi credibilitatea politicii de dividend. Politica de dividend folosita anterior de o firma influenţează nivelul dividendelor sperat de acţionari. Daca o întreprindere a distribuit dividende si intr-o perioada de criza ea va fi preferata de viitorii investitori unei întreprinderi care nu a făcut la fel. De asemenea, o politica de dividend trebuie sa fie credibila.

Factorii care influenţează politica de dividend sunt:

  • Reglementările juridice (regula profiturilor nete, regula capitalului, regula insolvabilităţii);
  • Disponibilitatea numerarului (o lipsa de numerar restricţionează plata dividendelor);
  • Necesitatea de a rambursa datoriile;
  • Restricţiile impuse prin contractele de credit;
  • Posibilitatea amânării/accelerării proiectelor de investiţii;
  • Accesul la pieţele de capital;
  • Controlul.

Dividendele pot fi distribuite fie in bani, fie in natura (când întreprinderile produc sau desfac  mărfuri de interes pentru acţionari) sau in acţiuni (au loc noi emisiuni de acţiuni, care se distribuie acţionarilor proporţional cu mărimea dividendelor datorate – se aplica atunci când întreprinderea nu dispune de lichidităţi). In general, dividendele sunt distribuite in bani.

Se folosesc trei tipuri de politica de dividend: de participare directa la profit  (a ratei relativ constante – mărimea dividendelor variază doar in funcţie de valoarea profitului obţinut), de stabilitate sau de prudenta (dividend constant plus o creştere  constanta a lui de la un an la altul, indiferent de mărimea profitului obţinut), reziduala sau oportunista (profitul rămas în urma finanţării investiţiilor este distribuit sub forma de dividende). 

Loading...