1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Originile asigurărilor sunt atît de îndepărtate, încît este practic imposibil de a stabili o dată exactă de apariţie a acestora. La sf.sec.XIX etnograful, istoricianul şi arheologul american L.Morgan (1818-1881) şi economistul german F. Enghels (1820-1895), au elaborat periodizarea cultural-istorică, conform căreia, societatea umană în dezvoltarea sa a parcurs trei epoci: sălbăticia, barbaria, civilizaţia, fiecare la rîndul său incluzînd trei trepte: inferioară, mijlocie, superioară. Riscul apare la sfîrşitul treptei inferioare al sălbăticiei, cînd omul sălbatic începe să conştientizeze ce este riscul. Doar sălbaticul care nu înţelege ce e moartea, nu are sentimentul fricii faţă de ea. Sărind de pe o stîncă pe alta, el nu înţelege că riscă cu viaţa.

Ce priveşte Republica Moldova, nu putem să spunem că există careva tradiţii serioase. Asigurările pe teritoriul actual al Republicii Moldova încep din anul 1871, prin prezenţa în Basarabia a filialelor societăţilor de asigurare ruseşti. Mai putem menţiona crearea în anul 1923 a societăţii cooperatiste de asigurare “Vulturul”, care însă a existat destul de puţin, trecînd cu sediul la Bucureşti. După instalarea regimului sovietic asigurările s-au aflat în sistemul Gosstrah-ului, un sistem unic de asigurări de stat – sistem rigid de asigurare, care de cele mai multe ori a dus la tipizarea raporturilor de asigurare şi limitarea cadrului acestuia, pe prim plan fiind puse interesele statului.

În secolul al XX-lea asistăm la o perfecţionare continuă a mecanismului de asigurare. Una din cele mai importante trăsături ce caracterizează dezvoltarea sistemului mondial de asigurări la ora actuală este globalizarea pieţii mondiale de asigurări, care se prezintă printr-un proces de lichidare treptată a barierelor economice şi legislative ce separau pieţile de asigurări a unor state. Unul din exemplele elocvente ce confirmă această tendinţă, este crearea unui spaţiu de asigurări unic în ţările Uniunii Europene. 

Caracteristic pentru piaţa mondială de asigurări este: existenţa unui număr important de companii de asigurare ce funcţionează în diverse forme organizaţional-juridice, concentrarea la ele a unui capital şi active enorme, o gamă extrem de largă de operaţiuni şi produse de asigurare oferite, existenţa unei legislaţii dezvoltate ce ţine de domeniul asigurărilor şi a unui sistem de supraveghere de stat viabil, existenţa diverselor asociaţii şi uniuni a asigurătorilor şi asiguraţilor, un sistem dezvoltat al intermediarilor, firme de consultaţii şi de raiting.

Începutul lichidarii monopolului de stat şi afirmării antreprenoriatului în sfera asigurarilor din Moldova, poate fi considerată ziua de 28 mai 1991, cînd Guvernul RM a examinat şi adoptat măsurile necesare în vederea perfecţionării şi reglementării activităţii de asigurare, soldate cu reorganizarea Direcţiei Asigurărilor de Stat din Moldova şi formarea Companiei „ASITO” şi altor organizaţii de asigurare  cum ar fi Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor din Republica Moldova  care a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 12.06.1991, fiind creat Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor pe lîngă Ministerul Finanţelor. Ulterior, Legea nr. 1508-XII din 15.06.1993 cu privire la asigurări şi Regulamentul, structura şi personalul scriptic aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 08.02.1996 au stabilit principiile şi atribuţiile de bază ale Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor. În rezultatul aprobării de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 329 – XIV din 25.03.1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii, Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor devine Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii care avea drept sarcină de bază supravegherea activitătii de asigurare în Republica Moldova, garantarea protecţiei intereselor legitime ale asiguraţilor şi respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către participanţii pieţei serviciilor de asigurare. Statele de personal ale Inspectoratului includeau 10 funcţionari publici, repartizati în 2 secţii: Secţia control şi Secţia analiză şi evidenţă. La 6 iunie 1991 are loc adunarea constituantă a fondatorilor Companiei de Asigurare pe Acţiuni „ASITO” S.A. Această zi marchează data fondării Companiei „ASITO”. La scurt timp dupa evenimentul respectiv, adică la 11 iulie 1991, Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor a înregistrat cu nr. 1 Compania de Asigurare pe Acţiuni  ASITO.

            Compania a obţinut succese răsunatoare chiar din primii săi ani de activitate. Astfel, în 1995 Institutul Internaţional de Parteneriat Economico-financiar al Academiei Internationale pentru Întietate în Business şi Administrare din Birmingham, Alabama, SUA a decernat dlui Eugeniu Slopac, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei de Asigurare „ASITO”, distincţia profesionistă a asiguratorului pentru contribuţia sa la dezvoltarea industriei asigurărilor, iar la 18 august 1998 Filialei „Bălţi” a Companiei „ASITO” i-a fost decernat „Grand Prix America pentru calitate si servicii”.
    O zi de cotitură în istoria Companiei o constituie 29 septembrie 1999, cînd QBE Insurance Group Limited a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni al Companiei „ASITO”. Începind cu aceasta dată activitatea Companiei se înscrie pe orbita pieţei internaţionale de asigurări. Evenimentul în cauza are o semnificaţie deosebită. QBE INSURANCE GROUP este prima instituţie financiară străină care a razbit pe piaţa autohtonă de asigurări şi a pus începutul liberalizarii ei.
   Martie 2007. Grupul QBE, intenţionînd să acorde o atenţie deosebită atragerii investiţiilor în Moldova, a creat o întreprindere-fiica, care se va ocupa în exclusivitate cu chestiunile investiţionale şi în acest scop a depus pachetul său majoritar în capitalul social al acestei întreprinderi, înregistrate în Marea Britanie.

Activitatea Asociaţiei pentru Protecţia Drepturilor Asiguraţilor (APDA) reprezintă o nouă etapă în evoluţia asigurărilor ea a demarat în 2004, ca urmare a unor necesităţi reale ale asiguraţilor din Republica Moldova, legate de asigurarea şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale asiguraţilor atît în faţa companiilor de asigurări, cît şi în faţa autorităţilor publice. 

Asociaţia a devenit, în scurt timp, un jucător important în domeniul asigurărilor, dat fiind faptul ca s-a bazat şi se bazează în continuare pe următoarele principii fundamentale:
-    respectarea cu stricteţe a cadrului legislativ şi normativ în vigoare;
-    garantarea drepturilor consumatorilor serviciilor de asigurare;
-    realizarea strategiei de dezvoltare în conformitate cu bunele moravuri şi cu practica stabilită pe piaţa asigurărilor autohtone;
-    reprezentarea intereselor asiguraţilor şi beneficiarilor asigurării prin mijloace de conciliere, dialog, mediere şi negocieri care să excludă căile judiciare;
-    integrarea în organismele de profil regionale şi internaţionale;
-    exercitarea competenţei funcţionale, avînd ca bază obiectivitatea, onestitatea şi profesionalismul.

Pe parcursul a 5 ani de activitate APDA a acumulat o experienţă relevantă în domeniul respectiv, ceea ce o face ca în 2009 să se relanseze în forţă cu o abordare nouă, ajustată la cerinţele actuale specifice ale pieţei de asigurări, prin aplicarea principiilor şi normelor naţionale şi internaţionale care reglementează domeniul dat.

Actualmente, în scopul optimizării mecanismului de apărare a drepturilor asiguraţilor, APDA a elaborat o nouă strategie, bazată pe operativitate şi receptivitate, care este menită să apere cu stricteţe  drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor produselor de asigurări.

Loading...