1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Deoarece rezultatele obţinute prin edificarea unui obiectiv de investiţii se pot răsfrânge pe mai multe planuri, la fel ca şi resursele consumate pentru punerea în funcţiune a investiţiilor, care la rându-i afectează diverse domenii, în cadrul analizei economice sau financiare pot interveni o diversitate de indicatori, mai mult sau mai puţin încadraţi în astfel de analize, motiv pentru care în literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele sau clasificări ale acestor indicatori şi anume:

 1. O primă clasificare a indicatorilor de eficienţă economică a investiţi­ilor, exprimată sub forma unor modele este:
 2. a) modelul raportului matematic de forma:

■    efecte economice la eforturile corespunzătoare

■    eforturi economice la efecte economice

iar la calculul acestor indicatori se pot lua în considerare efectele anuale dar mai ales efectele economice integrale, costurile de investiţii dar şi costurile totale de investiţii şi de exploatare.

Acest gen de indicatori se exprimă sub forma:

 • • eforturi (costuri) specifice pentru obţinerea unor unităţi de efecte economice
 • • efecte (rezultate) ce sunt specifice pe unitatea de măsură a costurilor necesare, antrenate de realizarea proiectului în varianta dată:
 • • rate de rentabilitate şi inversul acestora
 • • coeficienţi
 1. b) modelul diferenţei între veniturile (încasările) totale şi costurile (cheltuielile) totale, considerate pe un orizont de timp egal cu durata de realizare a investiţiilor, la care se adaugă durata de funcţionare eficientă a capacităţilor ce se pun în funcţiune

Indicatorii obţinuţi pe baza acestui model sunt de tipul câştigului sau a profitului net obţinut pe seama realizării unui anumit proiect.

 1. c) modelul costurilor totale de investiţii şi de exploatare, corespunzătoare necesităţilor de construire şi funcţionare a capacităţilor de producţie sau servicii.

Cu astfel de indicatori se evaluează angajamentul de capital, format din costurile iniţiale de investiţii şi costurile totale de exploatare.

 1. d) modelul indicilor de structură, atât pentru costuri cât şi pentru unele efecte economice.

Acest gen de indicatori se exprimă sub formă de cotă-parte, greutate specifică sau în procente.

 1. Din punct de vedere al capacităţii de informare, de cunoaştere, indicatorii de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor se pot clasifica în:
 2. a) indicatori analitici, care se determină şi se analizează la nivelul detaliilor de proiect, pe costuri şi pe diferite categorii de resurse
 3. b) indicatori sintetici, ce se calculează pe subsisteme
 4. c) indicatori complecşi, a căror determinare se face pe ansamblul proiec­tului de investiţie, privit ca un tot unitar (sistem)

III.  După modul cum reflectă sau nu impactul factorului timp în economie, indicatorii de eficienţă economică a investiţiilor se clasifică în:

 1. a) indicatori statici
 2. b) indicatori dinamici, care sunt predominant folosiţi în analizele eco­nomice şi financiare, cu luare în considerare a acţiunii factorului timp
 3. După modul de fundamentare a deciziei în domeniul investiţiilor, indicatorii se mai pot clasifica în:
 4. a) indicatori naturali
 5. b) indicatori valorici
 6. a) Indicatorii naturali caracterizează valoarea de întrebuinţare a investiţiilor sau a rezultatelor acestora şi exprimă aspectele cantitative şi calitative, proprii diferitelor elemente ale obiectivului de investiţii.

Aceşti indicatori pot fi grupaţi după trei caracteristici de bază şi anume:

■   Conţinutul economic şi material, care cuprinde:

 • • indicatorii mijloacelor de muncă
 • • indicatorii obiectelor muncii
 • • indicatorii forţei de muncă

■   Sfera de producţie, care include:

 • • indicatori cu caracter general
 • • indicatori specifici

■   Fazele principale pe care le parcurge obiectivul de investiţii până la scoaterea lui din funcţiune, care grupează:

 • • indicatorii construcţiei
 • • indicatorii exploatării
 • • indicatorii productivităţii muncii
 • • indicatorii calităţii
 • • indicatorii de amplasare (ex: amplasamentul, suprafaţa terenului, su­prafaţa construită, gradul de ocupare a terenului, etc.)
 • • indicatorii de valorificare: a materiilor prime şi a materialelor, a normelor şi normativelor de consum, a stocurilor de materii prime şi semifabricate, etc.

Dată fiind sfera lor de cuprindere, care este destul de limitată, indicatorii naturali în cadrul analizei de eficienţă economică sunt mai puţin relevanţi, comparativ cu indicatorii valorici.

 1. b) Indicatorii valorici caracterizează cel mai bine investiţia, motiv pentru care ei sunt folosiţi în calculul de eficienţă economică, în vederea luării deciziei finale şi exprimă:
 • • valoarea investiţiei
 • • costul de producţie
 • • profitul
 • • investiţia specifică
 • • producţia obţinută la 1000 lei capital fix
 • • durata de recuperare a investiţiilor
 • • coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor
 • • cheltuieli la 1000 lei producţie marfă
 • • gradul de utilizare a capacităţilor de producţie
 • • profitul la 1000 lei capital fix
 • • cifra de afaceri la 1000 lei capital fix
 • • normative de calitate şi de înnoire a producţiei

Există situaţii în care acelaşi indicator exprimă pentru o variantă de proiect o situaţie favorabilă, iar pentru altă variantă a aceluiaşi proiect o situaţie defavorabilă, motiv pentru care se impune creşterea numărului de indicatori ce trebuie determinaţi în vederea realizării unei analize economice adecvate. Ori tocmai indicatorii celor patru grupe răspund unei astfel de analize de eficienţă economică, completându-se reciproc în calcule, redând în final o imagine suficient de cuprinzătoare asupra fenomenului economic în general şi în special asupra eficienţei economice a proiectului de investiţii.

Loading...