1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Întervenția statului în economie se datorează unor factori reali și importanți cum ar fi: progresul factorilor de producție, cerințele promovării științei și tehnologiei, complexitatea crescândă a economiei etc.

Prin urmare intervenția statului în economie este necesară datorită:

  1. nevoii de asigurare a echilibrului și stabilității economiei;
  2. insuficienței inițiativei private în unele domenii de activitate de interes general;
  3. satisfacerii nevoilor colective ale societății prin asumarea de către stat a unor responsabilități adiționale în ceea ce privește sistemul de asigurări sociale, programele de asistență medicală și socială, programele educaționale ;
  4. nevoii de finanțare de către stat a cheltuielilor pentru apărarea națională;
  5. tendinței de extindere și amplificare a externalităților;
  6. nevoii ca statul să încurajeze producerea unor bunuri economice de calitate, în confirmitate cu aspirațiile consumatorilor și să descurajeze consumul de produse dăunătoare; modificărilor intervenite în conjunctura economiei naționale.
Loading...