Pin It

Informarea continuă asupra datoriei şi asupra plăţii serviciului datoriei este esenţială pentru managementul de zi cu zi al tranzacţiilor de pe pieţele forex, pentru administrarea datoriei şi pentru stabilirea de strategii pentru realizarea de noi împrumuturi externe. Informaţiile detaliate oferă autorităţilor centrale posibilitatea de a asigura plata promptă a creditorilor individuali; informaţiile agregate sunt necesare pentru asigurarea necesarului de valute externe, previzionarea obligaţiilor viitoare legate de serviciul datoriei, evaluarea consecinţelor pe care le-ar avea noi împrumuturi externe, şi managementul riscului extern.

Implicaţiile procesului de monitorizare sunt operative, contabile, statistice şi analitice. Este necesară înregistrarea detaliată a fiecărui contract ce generează angajamente de natura datoriei externe şi colectarea de informaţii cu referire la modul de utilizare a creditului. Pe seama creării, în acest fel, a unei baze de date cât mai complete şi actualizate, este necesară asigurarea ordonării la timp a plăţilor în contul serviciului datoriei(rate, dobânzi, comisioane). Aspectul statistic implică agregarea soldurilor şi a valorilor  tranzacţiilor de datorie, calculul indicatorilor de îndatorare, efectuarea de proiecţii de trageri şi de plăţi în conformitate cu scadenţarele de derulare a creditelor.

Cu ajutorul unui model macroeconomic se pot simula efectele diferitelor alternative de îndatorare asupra bugetului de stat şi a balanţei de plăţi. Funcţiile de statistică şi analiză ale sistemului de administrare a datoriei completează, în mod esenţial, componenta contabilă a sistemului.

Componentele statisticilor datoriei externe include detalii ale fiecărui contract de împrumut şi programul de plată a serviciului datoriei, socoteli cu privire la utilizarea împrumutului. Statisticile care rezultă furnizează inputuri pentru proiecţii ale bugetului şi balanţei de plăţi. Cu ajutorul modelelor macroeconomice, cei ce administrează datoria externă folosesc toate aceste informaţii pentru a simula impactul unor alternative de împrumuturi viitoare asupra bugetului şi balanţei de plăţi.

Ţările sunt uneori expuse şocurilor înregistrate de balanţele de plăţi ca urmare a unor schimbări nefavorabile în preţurile relative ale exproturilor şi importurilor. Să presupunem că veniturile din exporturi ale unei ţări sunt exprimate în dolari şi datoriile sale externe trebuie rambursate în yeni. O deteriorare a ratei de schimb a dolarului în raport cu yenul va duce la o creştere a serviciului datoriei ţării debitoare. Dificultăţi similare pot apărea în cazul împrumuturilor cu rata dobânzii variabilă: o creştere a ratei dobânzii la Euro-dolar va avea acelaşi impact menţionat mai sus. O scădere a preţurilor bunurilor de larg consum va crea dificultăţi legate de serviciul datoriei unei ţări pentru care bunurile de larg consum reprezintă principala sursă de obţinere de valută străină.

Fluctuaţiile preţurilor bunurilor de larg consum, ratele de schimb şi ratele mondiale ale dobânzilor  nu se află sub controlul ţărilor. Este posibilă, totuşi, acoperirea împotriva riscului. Managementul riscului face parte din managementul datoriei externe.