1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Metoda în teoria economică reprezintă un ansamblu de principii, procedee şi tehnici de cercetare menite să ducă la lărgirea orizontului cunoaşterii, să descopere noi adevăruri şi să rezolve eficient cît mai multe probleme practice.

În teoria economică ne folosim de următoarele metode:

  • Metoda analizei şi sintezei: fenomenele economice se analizează în elemente şi se sintetizează.
  • Metoda istoricului şi logicului: fenomenele economice se studiază încă din comunitatea primitivă; logic – explicarea fenomenelor economice pe baze logice.
  • Abstracţia ştiinţifică: dacă vrem să cunoaştem cum influenţează vreo lege economică, facem abstracţie de la toate cele dimprejur şi ne concentrăm numai asupra fenomenului dat. Ea ne ajută să pătrundem în esenţa fenomenelor economice, înlăturarea acţiunilor asupra acestor fenomene a diferitor factori temporari.
  • Metode matematice.
  • Metode statistice.
  • Metoda previzională.
Loading...