Pin It

Ca ştiinţă economică economicsul constituie o componentă a sistemului acestor ştiinţe. Ea este prima ştiinţă apărută în sistemul ştiinţelor economice odată cu trecerea la epoca modernă a dezvoltării societăţii. Progresul ulterior al vieţii economice a societăţii a generat necesitatea cunoaşterii mai profunde a acestei sfere a vieţii sociale, ceea ce a condus la crearea unor noi ramuri automatizate de studiere a proceselor şi fenomenelor economice a legilor economice, cu puternice şi complexe legături de interdependenţă, alcătuind un sistem unitar al ştiinţelor economice.

În centrul acestui sistem se află Economicsul care studiază mişcarea de ansamblu a vieţii economice, reprezentînd fundamentul teoretic şi metodologic general pentru toate celelalte ştiinţe economice. Alături de ea s-au constituit diverse ştiinţe economice:

  1. ştiinţe economice funcţionale (ştiinţa prognozării economice; ştiinţa finanţelor; statistica social-economică);
  2. ştiinţe economice de ramură (economia industrială, economia agriculturii);
  3. ştiinţe economice ale întreprinderii;
  4. ştiinţe economice istorice;
  5. ştiinţe economice care studiază fenomene internaţionale (comerţ internaţional, relaţii financiar-valutare).

În cadrul acestor interdependenţe trebuie avut în vedere nu numai faptul că Economicsul le fundamentează teoretic pe toate celelalte, ci şi faptul, că la rîndul său, este influenţat de rezultatele obţinute de celelalte ştiinţe economice.

Economia contemporană poate fi privită la nivel microeconomic, mezoeconomic, macroeconomic şi mondoeconomic.

Microeconomia reprezintă ansamblul de procese şi de fenomene economice, relaţii şi legături cauzale şi funcţionale ale acestora, care se formează la nivelul unităţilor economice ale familiilor şi al verigilor administrativ-teritoriale de bază.

Mezoeconomia analizează şi cercetează viaţa economică de la nivelul subramurilor, ramurilor şi zonelor economice.

Macroeconomia constituie totalitatea formelor de economie, desfăşurate în unitatea şi în interdependenţa lor – la nivelul unităţilor, a ramurilor şi a zonelor teritorial-agregate în cadrul unui anumit teritoriu naţional.

Mondoeconomia cuprinde ansamblul economiilor naţionale în interdependenţa lor. Economicsul îndeplineşte trei funcţii interdependente:

  • cognitivă – studierea activităţii gospodăreşti, analiza, clasificarea şi sistematizarea fenomenelor economice;
  • metodologică – elaborarea metodelor, mijloacelor, instrumentelor ştiinţifice, necesare pentru cercetarea ştiinţelor economice;
  • practică – asigurarea nemijlocită a economiei cu date, dirijarea producţiei la diferite nivele ierarhice.