1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Prin nevoi umane înţelegem ansamblul cerinţelor oamenilor de a avea şi utiliza bunuri materiale şi servicii, care devin nevoi efective în funcţie de condiţiile de producţie existente la un moment dat. Ele apar ca nevoi sociale, întrucît trebuinţele sînt izvorîte din condiţiile de viaţă ale oamenilor, respectiv din cerinţele de consum ale acestora, precum şi din cerinţele rezultate din participarea lor la viaţa socială.

Multitudinea de necesităţi umane nu poate fi satisfăcută cu bunuri luate direct din natură, decît în foarte mică măsură. Majoritatea bunurilor trebuie create prin muncă, de aceea şi sînt considerate necesităţile omului motorul întregii activităţi economice şi punctul de plecare a oricărei ştiinţe economice. Teoria economică se ocupă de necesităţile economice. Pentru ca nevoile să devină economice, trebuie îndeplinite două condiţii:

  1. să existe bunuri disponibile şi accesibile să le satisfacă;
  2. bunurile să fie relativ rare, ceea ce conduce la existenţa unei pieţe prin care un individ este dispus să le achiziţioneze, iar altul care le posedă doreşte să le cedeze prin intermediul unui

Caracteristicile necesităţilor economice sînt:

  1. Multitudinea şi diversitatea necesităţilor.
  2. Intensitatea şi ierarhia nevoilor – unele sînt mai presante, conform căreia se formează
  3. Stabilitatea sau limitarea în capacitate a nevoilor. Pentru nevoile elementare o cantitate finită de bunuri dorite poate fi suficientă în vederea satisfacerii lor. În consecinţă, intensitatea acestor cerinţe descreşte pe măsură ce sînt satisfăcute. La limită ele pot da naştere la o suferinţă.
  4. Interdependenţa

Nevoile constituie cel mai important factor care intervine în formarea cererii şi a consumului efectiv.

Nevoile transformate în mobiluri directe ale activităţii economice devin interese economice. Interesele economice reprezintă nevoile umane înţelese de oameni şi devenite mobiluri ale confruntării şi cooperării lor în vederea obţinerii bunurilor şi serviciilor necesare satisfacerii cerinţelor.

Sistemul nevoilor economice trebuie corelat cantitativ, calitativ şi structural cu cel al resurselor economice. Din totdeauna echilibrul dinamic Nevoi-Resurse a constituit o preocupare centrală a societăţii.

Resursele economice reprezintă totalitatea elementelor materiale, umane, financiare şi informaţionale ce pot fi atrase şi efectiv utilizate pentru producerea de noi bunuri economice necesare satisfacerii nevoilor umane; ele constituie suportul consumului.

Creşterea şi diversificarea continuă a cerinţelor determină ca resursele economice să fie relativ limitate. Dacă despre necesităţi putem spune că sînt reproductibile, adică satisfacerea uneia dă naştere altor categorii de nevoi, atunci raritatea relativă a resurselor

 

constituie o caracteristică generală a economiei. În consecinţă se impune utilizarea raţională şi eficientă a surselor economice disponibile, obţinîndu-se maximum de efecte utile cu un consum minim de resurse.

Loading...