Pin It

Activitatea de antreprenoriat este o trăsătură specifică a economiei de piaţă care se bazează pe libertatea economică a producătorului în primul rînd. În orice ţară acest tip de activitate se bazează pe un şir de legi şi acte normative elaborate de guvern. În Moldova această legislaţie este alcătuită din legea despre activitatea de antreprenoriat şi întreprindere, legea despre proprietate, legea despre falimentare ş.a.

Esenţa activităţii de antreprenoriat constituie procesul de iniţiere şi realizare a procesului de producţie din numele persoanei pe propriul cont, pe responsabilitatea materială şi riscul personal cu scopul de a obţine profit. Obiectul activităţii de antreprenoriat prezintă orice tip de activitate gospodărească care este prevăzută de lege.

Subiectul activităţii de antreprenoriat este individul, un grup de indivizi sau statul.

Activitatea de antreprenoriat de obicei formal se înregistrează în registre speciale care sînt duse de Camera de înregistrare. După înregistrarea întreprinderii firma în cauză primeşte codul fiscal al ei şi dreptul de a deschide cont în bancă. Registrele dau posibilitate întreprinzătorului:

 • De a culege informaţii referitoare la numărul de firme, dimensiunile lor, capitalul utilizat, volumul producţiei care există în piaţa respectivă.
 • De a determina segmentul pieţei neocupat de alte firme.
 • De   asigurarea   garanţiei   realizării   contractelor   respective   încheiate   de   către persoanele în cauză.
 • Pentru  stat  este  sursă  de  acumulare  a  datelor  statistice  necesare  pentru  a  face  oanaliză şi previziune economică.

Antreprenorul îndeplineşte funcţiile:

 • Organizează procesului de producţie, înfăptuirea, dirijarea lui, prognoza situaţiei economice a întreprinderii.
 • Îşi asumă funcţia de risc care poate contribui la ridicarea profitului întreprinderii.
 • Exercită funcţia de inovator în producţie, aplică metode noi şi tehnologii noi.

Antreprenoriatul are următoarele obligaţii: să respecte regulile pieţei în condiţiile liberei concurenţe, drepturile, interesele legitime ale consumatorului; să asigure calitatea convenită a mărfurilor fabricate.

Subiecţii activităţii de antreprenoriat sînt:

 • Un individ (cetăţean al ţării sau orice alt cetăţean străin).
 • Un grup de indivizi.
 • Statul.

Formele activităţii de antreprenoriat:

 • individuală;
 • colectivă sau de grup;
 • de stat.

Trăsătura specifică a proprietăţii de antreprenoriat este realizarea ei folosind diferite inovaţii, invenţii şi raţionalizări ale progresului tehnico-ştiinţific.