1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Costul de producţie reprezintă totalitatea cheltuielilor pe care producătorul le efectuează pentru fabricarea şi vînzarea bunurilor economice.

Structura costului de producţie cuprinde o întreagă varietate de cheltuieli, care pot fi grupate după natura lor, în trei mari categorii:

  • cheltuieli materiale;
  • cheltuieli de muncă;
  • cheltuieli generale.

Costul contabil cuprinde cheltuielile pe care le face întreprinderea pentru achiziţionarea factorilor de producţie de la alţi agenţi economici, adică costurile explicite, precum şi amortizarea, cheltuieli care sînt reflectate în evidenţa contabilă a întreprinderii.

Costul economic este un concept mai larg decît costul contabil, deoarece, pe lîngă costul explicit, el mai cuprinde şi cheltuielile factorilor proprii (costuri implicite), dar care nu sînt reflectate în evidenţa contabilă, cum ar fi: pămîntul şi clădirile care aparţin întreprinderii date, consumul de muncă al proprietarului, dobînzile care se cuvin pentru  folosirea capitalului propriu.

În teoria contemporană profitul este considerat un venit ce constituie o recompensă pentru “abilitatea întreprinzătorului”, adică pentru capacitatea acestuia de a-şi asuma riscul unei afaceri oarecare.

Funcţiile profitului în economie sînt numeroase:

  • Profitul este însuşi “motorul” activităţii economice.
  • Profitul este sursa principală de autofinanţare a întreprinderilor.
  • Profitul este  un  instrument  de  control  al  eficacităţii  activităţii  economice     a

întreprinderii.

  • Profitul este un indicator sintetic al activităţii economice.
  • Profitul este sursă de venit pentru Bugetul de Stat.
Loading...