1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Analiza celorlalţi indicatori macroeconomici care intră în sistemul  conturilor naţionale se face conform anuarelor statistice: 1) PIB; 2) VN; 3) V Personal; 4) V Disponibil. Toţi aceşti indicatori pot fi calculaţi reieşind din mărimea PNB.

PIB exprimă mărimea valorii bunurilor economice destinate consumului final, care au fost produse în interiorul unei anumite ţări de către agenţii economici autohtoni şi străini într- o anumită perioadă.

PIB se calculează astfel:

  • Prin metoda producţiei, PIB se obţine fie prin scăderea din valoarea globală a consumului intermediar, volumul bunurilor şi serviciilor provenite de la alţi producători şi utilizate în producerea de noi bunuri şi servicii fie prin însumarea valorii adăugate brute obţinute în diferite sectoare.
  • Prin metoda utilizării producţiei finale PIB se calculează pornind de la componentele ce exprimă folosirea bunurilor şi serviciilor care alcătuiesc producţia finală şi anume: consumul privat denumit şi consum personal format din bunuri şi servicii destinate satisfacerii nevoilor oamenilor; consum final guvernamental, reprezentat de cheltuieli guvernamentale privind cumpărarea de bunuri şi servicii; formarea de capital brut; exportul net de bunuri şi servicii calculat ca diferenţă dintre export şi import.
  • Prin metoda costurilor, PIB se determină prin însumarea elementelor ce exprimă compensarea factorilor  de  producţie,  salariul,  dobînda,  renta,  profitul,  alocaţiile   pentru consum de capital fix, taxele indirecte nete. Mărimea PIB determinată prin cele trei metode trebuie să fie identică.

PNB reprezintă valoarea curentă de piaţă a tuturor bunurilor şi serviciilor finale. PNB nominal reprezintă exprimarea în preţuri curente ale perioadei în care au fost produse bunuri şi servicii. PNB real constituie valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor produse într-un an şi exprimate în preţurile unui an de referinţă sau de bază. Raportul dintre PNB nominal şi PNB real constituie deflatorul PNB şi e folosit în scopul determinării modificărilor  reale intervenite în producţie.

PI net se determină prin eliminarea din PIB a alocaţiilor pentru consumul de capital (amortizarea capitalului fix) sau însumînd valoarea adăugată netă şi impozitele indirecte.

PNN exprimat în preţurile pieţii se calculează scăzînd din PNB alocaţiile pentru consum de capital. Evaluat la preţurile factorilor de producţie PNN e denumit şi VN.

VN constituie expresia veniturilor incasate de proprietarii factorilor de producţie datorită contribuţiei lor la crearea de bunuri şi servicii. Se calculează prin:

  • PNN – taxele indirecte.
  • Însumarea veniturilor obţinute de la proprietari factorii de producţie: salarii, rentă, dobîndă, profit.
  • Însumarea cheltuielilor făcute pentru consum, investiţii şi creşterea stocurilor.

Pe baza VN se calculează venitul personal, venit disponibil. Mărimea V Personal se determină scăzînd din VN contribuţiile pentru asigurarea socială, taxele pe venituri la care se adaugă plăţile de transfer ale guvernului (pensii, compensaţii, ajutoare) şi dobînzile pentru datoria publică. Dacă din venitul personal se elimină taxele personale rezultă indicatorul V personal disponibil, care exprimă veniturile ce pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor personale şi pentru economii.

Loading...