1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

În ultimele două secole economia mondială s-a dezvoltat extrem de neuniform: avînturile economice sînt succedate de depresiuni. Evoluţia neuniformă a creşterii economice a fost denumită ciclu al dezvoltării economice. Ciclul este forma de mişcare, de existenţă a economiei în care fazele de avînt economic sînt succedate de perioade de regres şi depresiune. Ciclul economic este un proces de succedare permanentă a creşterii şi scăderii activităţii economice, ce reflectă oscilaţia nivelului de producţie. Ciclurile economice diferă prin continuitate, intensitate şi prin cauzele de apariţie. Sînt cicluri generale şi cicluri specifice de dezvoltare economică. Din ciclul general fac parte:

  • Ciclurile mici, de conjunctură, determinate de dezechilibrul apărut între cererea şi oferta pieţei, provoacă oscilaţii temporare cu durata de 3-4 ani.
  • Ciclurile decinale, medii cu o durată de 10-22 ani, determinate de dezechilibrul apărut între ramurile economiei naţionale, care dispare treptat în urma migrării capitalului şi a forţei de muncă dintr-o ramură în alta.
  • Cicluri mari cu durata de 50-60 ani exprimă periodicitatea dezvoltării forţelor de producţie, în primul rînd a modului tehnic de producţie. În cadrul unui ciclu mare de disting două faze: ascendentă – care se caracterizează prin ritmul relativ înalt de creştere a economiei; de ridicare a nivelului şi calităţii vieţii; descendentă – se caracterizează prin încetinirea ritmurilor de creştere economică, de desfăşurare a proceselor inflaţioniste, de creştere a numărului de şomeri, de aprofundare a inegalităţii economice şi sociale.

Ciclul economic decenal cuprinde patru faze de avînt; declinul economic (criza); depresiunea şi înviorarea.

Vîrful ciclului are următoarele trăsături: un nivel înalt al ocupaţiei populaţiei, folosirea maximă a capacităţilor de producţie, creşterea veniturilor.

Criza se manifestă prin reducerea nivelului de producţie şi a ratei profitului, creşterea numărului de şomeri ş.a.

Depresiunea se caracterizează prin numărul mare de întreprinderi ce dau faliment; scăderea ratei profitului, reducerea nivelul de trai.

Înviorarea economică se manifestă prin creşterea investiţiilor de capital în procesul producţiei; ridicarea nivelului ocupaţiei, îmbunătăţirii nivelului de trai.

Fazele ciclurilor economice sînt caracterizate de două mari procese: boom-ul şi recesiunea.

Boom-ul economic cuprinde fazele de avînt şi de înviorare şi se manifestă printr-o creştere considerabilă a investiţiilor capitale, a venitului populaţiei. Recesiunea economică se manifestă în fazele de declin şi depresiune.

Un loc important în ciclul economic îl ocupă criza economică. Pentru a preveni consecinţele negative ale crizelor economiei statul desfăşoară o politică anticriză:

  1. reglarea cheltuielilor publice în scopul menţinerii cererii şi a producţiei;
  2. reglarea circulaţiei monetare şi a creditului;
  3. reglarea sistemului fiscal – de reducere a taxelor şi impozitelor;
  4. reglarea activităţii economice
Loading...