1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Banca reprezintă un tip specific al activităţii de antreprenoriat. Funcţiile băncilor:

  • acumularea resurselor băneşti şi oferirea lor în credit;
  • efectuarea decontărilor între întreprinzători;
  • transformarea unei părţi a veniturilor şi acumulărilor băneşti a indivizilor în capital;
  • crearea mijloacelor de circulaţie creditare (vecsel, cec) care înlocuiesc banii reali în circulaţie.

În rezultatul acestor funcţii de către bănci are loc stimularea dezvoltării procesului reproducţiei lărgite în economia naţională.

În economia  naţională  există  un sistem bancar  care e  alcătuit din  mai  multe bănci.

După caracterul activităţii sale băncile pot fi:

  • Bănci de Emisiune care se ocupă cu emisiunea bancnotelor şi ocupă în sistemul creditar locul central – Banca Naţională. După forma de proprietate sînt de stat şi deţin monopolul asupra emisiei banilor de hîrtie.
  • Bănci comerciale – reprezintă întreprinderile bancare care efectuează creditarea întreprinderilor industriale, comerciale şi din alte ramuri economice din contul acelor resurse băneşti care sînt acumulate în rezultatul depunerilor (individual sau de către întreprinderi).
  • Bănci specializate:
  1. bănci de investiţie – reprezintă întreprinderile care se ocupă cu finanţele şi creditele de lungă durată a diferitor ramuri economice. Specificul acestor bănci constă în faptul că cea mai mare parte a capitalului său de împrumut aceste bănci acumulează în rezultatul emisiunii propriilor acţiuni şi obligaţiuni sau luarea creditului de la băncile comerciale;
  2. întreprinderi bancare specializate – ele includ acele bănci care se specializează pe un anumit tip specific de creditare (agricultură, de exemplu);
  3. întreprinderi non-bancare specializate – companiile de investiţii şi financiare, case de

Una din funcţiile de bază ale băncilor este creditarea. Creditum înseamnă datorie şi reprezintă o afacere între doi parteneri economici ce primeşte forma împrumutului şi presupune că o persoană împrumută altei persoane cu condiţia întoarcerii acestei valori la un termen stabilit şi cu plata procentelor.

Loading...