1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Economia mondiala s-a constituit in urma unui proces evolutiv indelungat, pe masura maturizarii premiselor date: marile descoperiri geografice din secolele XVI si XVII, care au facut evidente unicitatea lumii terestre si interconditionarea dintre bunastarea individualasi colaborarea popoarelor; formarea economiilor nationale bazate pe piete integrate; revolutia industriala masinista, care a generat productia de marfuri mai ieftine, de masa; formarea si dezvoltarea sistemului modern de transporturi – maritime, terestre si aeriene; desavarsirea constituirii unei diviziuni mondiale a muncii.

Definirea economiei mondiale

Economia mondiala reprezinta un sistem complex, interdependent, de agenti ai vietii economice – economii nationale, uniuni economice zonale, regionale si transcontinentale, companii private si publice, rezidente in diferite tari ale lumii, intre care se dezvolta ample relatii economice, tehnologice, comerciale, financiare, monetare etc. pe baza diviziunii mondiale a muncii, impreuna cu normele juridico-legislative si cu institutiile care reglementeazasi monitorizeaza functionarea structurilor componente si a sistemului economic mondial in ansamblul sau.

Intelegerea fizionomiei economiei mondiale presupune cunoasterea aprofundata a structurilor sale de baza.

Economiile nationale reprezinta un sistem (agregat) de ramuri, subramuri ale activitatii economice, de agenti economici din domeniile productiei bunurilor materiale si serviciilor, de sfere si sectoare ale reproductiei, legate reciproc prin diviziunea sociala a muncii si prin piata nationala, care functioneaza in cadrul teritoriului dat al unei natiuni, al unui stat. Cresterea numarului statelor nationale (care a ajuns in prezent la aproape 200), accentuarea diversitatii lor tipologice si adancirea legaturilor lor reciproce reprezinta o trasatura esentiala, durabila a economiei mondiale. Analiza caracteristicilor economiilor nationale se realizeaza prin utilizarea mai multor criterii: nivelul dezvoltarii economice, structurile economiilor nationale, potentialul economic, situatia financiara, participarea la relatiile economice internationale. Pe baza acestor criterii pot fi definite si decalajele economice, tehnologice, cele din domeniul calitatii vietii etc., care caracterizeaza lumea de azi.

Interdependentele economice mondiale constituie o alta structura esentiala a economiei mondiale, semnificand o vasta retea de legaturi economice internationale: pe orizontala – intre agentii economici privati si publici, nationali si transnationali; pe verticala – intre tot mai multi participanti la lantul celor care produc valoare adaugata. In viata economica reala, interdependentele se concretizeaza in diviziunea mondiala a muncii si circuitul economic mondial, in constituirea pietii mondiale si dezvoltarea comertului mondial, a fluxului mondial al capitalurilor si investitiilor externe, a celui valutar mondial si a migratiei internationale a fortei de munca, a cooperarii economice si tehnico-stiintifice mondiale*.

Cadrul normativ si institutional fara de care functionarea economiei mondiale nu este posibila, cunoscut si sub denumirea de Ordine Economica Mondiala, include normele juridico-legislative si sistemul institutional bilateral care reglementeaza raporturile fiecarui stat cu alt stat suveran, precum si dreptul international si institutiile subregionale, regionale si mondiale care normeazasi monitorizeaza dezvoltarea relatiilor economice mondiale. Impactul Ordinii Economice Mondiale asupra relatiilor economice mondiale este considerabil, chiar decisiv in anumite imprejurari, ceea ce explica preocuparile de perfectionare a functionarii sale.

Analiza structurii economiei mondiale si a impactului acesteia asupra procesului dezvoltarii face obiectul a numeroase teorii si doctrine economice cunoscute indeosebi ca fiind teorii ale comertului mondial; teoria balantei comerciale active apartinand scolii mercantiliste, teoria avantajului absolut si relativ apartinand scolii clasice engleze, teoria neofactorilor si neotehnologiilor, teoria productivitatii muncii a economistului roman M. Manoilescu, teoria ciclului de viata al produselor si productiei acestora. Aceste teorii analizeazasi explica factorii si modelele specializarii economice internationale; piata mondialasi dinamica comertului international; fluxul mondial al capitalului, al investitiilor externe; fluxul valutar international; datoria externa a tarilor; balanta de plati externe; fluxul international al fortei de munca etc*.

Afirmata ca entitate de sine statatoare inca din deceniile sase-opt, ale veacului al XIX-lea, economia mondiala a inregistrat o evolutie continua, ascendenta. Etapa sa actuala de dezvoltare este o perioada de tranzitie spre un nou stadiu, calitativ superior, ale carui structuri se vor cristaliza pe deplin in noul secol, al XXI-lea. In aceasta etapa economia mondiala este tot mai pregnant o economie deschisa, caracterizata prin:

  1. a) capacitatea sa extraordinara de a genera permanent si a incorpora, in rezultate benefice pentru om si societate, progresele stiintei si tehnologiei;
  2. b) procesul de reinnoire permanenta, de inlaturare a barierelor structurale, organizationale si teritoriale care obstructioneaza manifestarea deplina a principiului rationalitatii si eficientei activitatii economice.
Loading...