1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Odată cu căpătarea independenţei Republicii Moldova la 27 august 1991, stabilirea relaţiilor externe a devenit una dintre problemele prioritare ale politicii ei. Distrugerea sistemului de relaţii economice cu partenerii din fosta U.R.S.S., consolidate pe parcurs de decenii, a pieţelor tradiţionale de desfacere au impus elaborarea şi promovarea unei noi politici în domeniul relaţiilor economice externe.

Lipsa experienţei şi a cadrelor în acest domeniu, precum şi problemele economice şi politice externe şi interne au complicat desfăşurarea activităţii în această direcţie. Experienţa statelor lumii demonstrează, că un rol important în restructurarea şi stabilizarea economică îi joacă pătrunderea capitalului străin, activizarea relaţiilor economice, dezvoltarea comerţului cu statele străine, colaborarea cu organismele financiare şi economice internaţionale, care dispun de posibilităţi considerabile  în multiple domenii.

Pe parcursul perioadei de independenţă (1991-2002) Republica Moldova a încheiat peste 70 de acorduri comercial-economice la nivel de Stat şi Guvern, majoritatea referitoare la dezvoltarea colaborării economice şi a comerţului.

Primii paşi întreprinşi au fost de a căpăta recunoaştere de către organismele internaţionale. Pentru început, în ianuarie 1992, Republica Moldova a aderat la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), ca în martie 1992 să devină membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). În acelaşi an Republica Moldova sub presiunea economică şi politică a Rusiei devine membru al Comunităţii

Statelor Independente (C.S.I.). Paralel cu aceasta un rol deosebit a avut lărgirea geografiei partenerilor comerciali. În scurt timp, numărul statelor partenere ale Republicii Moldova a crescut de la 49 în anul 1992 la 103 în 1997 [22, p. 304]. În sfârşit, merită să fie remarcat deosebit, cu aderarea Republicii Moldova în 1995 la Consiliul Europei şi Fondul Monetar Internaţional (FMI). Pe parcursul anilor în Republica Moldova s-au deschis 16 ambasade şi misiuni speciale. În realizarea programului de microstabilizare şi de promovare a reformelor o importanţă deosebită îi revine cooperării tehnice şi economice cu organismele internaţionale şi cu ţările donatoare. În această perioadă s-au stabilit relaţii de colaborare cu o serie de instituţii, cum ar fi: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare   (PNUD),

Programul de asistenţă tehnică a Uniunii Europene pentru ţările C.S.I. (TACIS), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Statele donatoare au susţinut financiar şi tehnic un set de programe economice. Cele mai importante dintre acestea sunt: Programul USAID(S.U.A.), GTZ (Germania), TICA (Olanda şi Turcia), FKM (Anglia) şi altele, care au contribuit la stabilirea mediului legislativ şi normativ adecvat în sectorul agro-industrial.

La dezvoltărea relaţiilor de cooperare tehnică cu ţările şi instituţiile donatoare a contribuit transferarea Republicii Moldova, din ianuarie 1997, în grupul întâi al listei Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare (CAD).

În perioada de dezvoltare independentă, Republica Moldova a devenit membră a peste 50 de organizaţii internaţionale şi regionale, fără de care ar fi fost imposibilă dezvoltarea în perioada de tranziţie, promovarea reformelor democratice şi economice. Un loc deosebit printre instituţiile donatoare ocupă Fondul Monetar Internaţional (FMI) care a acordat credite în sumă de peste 315 milioane dolari S.U.A. pentru finanţare a peste 30 de proiecte în domeniul realizării reformelor în domeniul legislaţiei, dezvoltării industriei şi agriculturii. La stimularea fluxurilor de investiţii străine a contribuit sprijinul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BIRD). Acordurile încheiate cu BIRD au fost alocate 330 milioane dolari S.U.A., pentru finanţare şi susţinerea sectorului privat.

Destul de fructuoasă şi multilaterală este activitatea Republicii Moldova în componenţa structurilor Uniunii Europene (U.E.), Comunităţii Statelor Independente (C.S.I.), Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Cooperarea Economică a ţărilor din bazinul Mării Negre (CEMN), şi în mai multe structuri ale ONU, cum ar fi UNIDO (Uniunea dezvoltării industriale), FAO (Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie), UNESCO şi altele.

Loading...