1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Dezvoltarea societății umane a fost strîns legată de utilizarea largă a resurselor naturale. Necesitatea omului în diverse resurse naturale este diferită. De exemplu fără oxigen omul poate trăi doar cîteva minute, fără apă – cîteva zile, iar fară metale radioactive el a supravețuit milenii. O importanță mai mare pentru viața și activitatea omului au resursele agroclimatice, minereurile și combustibilii. Cheltuielile pentru valorificarea resurselor naturale sunt diferite. În unele cazuri ele sunt minime, dar de cele mai multe ori considerabile, îndeosebi atunci cînd se utilizează utilaje și tehnologii scumpe și cînd resursele se extrag în condiții climaterice extreme (deșeuri, regiuni arctice) sau se găsesc la adîncimi ori altitudini mari. Resursele naturale extrase devin materii prime pentru diferite ramuri de producție. La rîndul lor, materiile prime, trecînd prin mai multe etape de prelucrare industrială, sunt transformate în resurse economice. Astfel în urma activității omului, elementele naturii sunt transformate în diferite mijloace de producție (obiective industriale și agricole, căi de comunicație etc.). Industria mondială este consumătorul principal de materii prime. În costul producției industriale materiei prime îi revin pînă la 75% din toate cheltuielile de producție. Dezvoltarea rapidă a industriei de prelucrare în a doua jumătate a sec 20 –lea a condus la consumul enorm de divetse materii prime și combustibil, agravînd în multe țări din lume problema asigurării cu ele.

Multe resurse naturale (petrolul, gazele naturale, cărbunele, uele minereuri) treptat se epuizeaza,iar alte resurse extrase sunt folosite insuficient. O mare parte din ele în urma prelucrării nimeresc în deșeuri . Astfel au apărut două probleme interdependente:

  • folosirea rațională a resurselor naturale;
  • ocrotirea mediului înconjurător de poluare.

Dezvoltarea de mai departe a științei și tehnicii va permite de a descoperi și a include în categoria  de resurse naturale noi corpuri și forțe ale naturii.

Loading...