1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Resursele naturale sint foarte diverse, de aceea pentru a înlesni studierea și valorificarea lor, acestea se clasifică. Se cunosc mai multe clasificări ale resurselor naturale, fiecare avînd la baza un anumit

Resursele naturale pot fi clasificate după cîteva criterii: geneza, gradul de epuizare, modul de renovare și sfera de utilizare.

După geneza resursele naturale se clasifică în:

  • Resurse cosmice(energia solară)
  • Resurse ale litosferei (substanțe minerale utile)
  • Resurse ale litosferei (climatice)
  • Resurse ale hidrosferei (de apă)
  • Resurse de soluri
  • Resurse biologice (vegetale și animale)

După gradul de epuizare se deosebesc resurse epuizabile și inepuizabile.

Resursele epuizabile sînt cele care au un volum limitat și se pot termina ca urmare a consumului îndelungat.

Resursele inepuizabile sînt cele care au un volum nelimitat și nu se epuizează în urma consumului. La prima categorie se referă petrolul, cărbunele, gazele naturale, minereurile. Din a doua categorie fac parte energia solară, geotermică, a fluxului și refluxului, a valurilor, eoliană, hidraulică, resursele atmosferei (aerul).

După modul de renovare se deosebesc resurse renovabile și irenovabile. Resurse renovabile sînt cele care au capacitatea de a se restabili (de a regenera).

Resurse irenovabile sînt cele care nu au capacitatea de a se restabili. Primele cuprind resursele pedologice, biologice de apă potabilă.

După sfera de utilizare resursele se împart în : industriale (petrolul, gazele naturale, cărbunii, minereurile metalifere etc.), agricole (solurile, pășunile, fînețele, resursele agroclimatice), de recreație (litoralul maritim, regiunile montane etc. ), cu destinație multiplă (apa, aerul, energia solară etc.)

Loading...