Pin It

In cazul în care costurile de începere a afacerii sunt mari, câteva persoane se pot asocia şi înfiinţa o societate comercială. In Republica Moldova societăţile comerci­ale sunt reglementate prin Legea despre antreprenoriat şi întreprinderi. Legea stabi­leşte agenţii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, organizatorice şi economice ale acestei activităţi. In conformitate cu prevederile acestei legi, societăţile comerciale se pot constitui în una dintre următoarele forme: societate în nume colectiv; societate în comandită; societate pe acţiuni; societate cu răspundere limitată.

Cea mai frecvent întâlnită formă de societate comercială este societatea cu răs­pundere limitată (SRL). Fiecare partener este obligat să facă o depunere de capital de bază, din care vor putea fi plătite datoriile sau alte angajamente financiare în cazul lichidării societăţii. Acesta este motivul pentru care răspunderea este limitată: societatea este răspunzătoare numai în limita capitalului de bază. Partenerii încheie un contract de parteneriat, în care se prevede, printre altele, suma investită de fiecare partener şi modul în care se va face distribuirea profitului comun. O societate cu răspundere limitată poate fi înfiinţată şi de către o singură persoană.