Pin It

Impactul investițiilor străine asupra economiei unei țări este incontestabil: lanțul de efecte pe care le creează se răsfrâng atât asupra producției de bunuri și servicii, cât și asupra consumului, motivând simultan cererea și oferta. Investițiile reprezintă stimulentul ce generează noi activități economice și are ca finalitate obținerea de bunuri și servicii indispensabile unei economii viabile, prospere. Existența unor acorduri de comerț și de liber schimb la nivel mondial și regional, presiunea fiscală redusă, forța de muncă relativ ieftină și calificată, amplasarea geografică strategică a țării, solul, clima favorabilă, existența tradițiilor în industria prelucrătoare, în special în cea a produselor agroalimentare constituie, indiscutabil, elemente definitorii cu o puternică amprentă pozitivă asupra competitivității investiționale a Republicii Moldova. Cu toate acestea, în comparație cu alte țări din regiune, climatul investițional nu este un atu pentru Republica Moldova.

Principala strategie de atragere a ISD pe care se bazează la etapa actuală Guvernul Republicii Moldova este Strategia de Atragere a Investițiilor pentru Promovarea Exporturilor pentru anii 2016-2020 înaintată de Ministerul Economiei [90]. Strategia își propune ca, în perioada 2016-2020 să fie atras un influx net de investiții străine directe (ISD) de circa 380 mil. USD. Conform estimărilor, efectul proiectelor va aduce la buget circa 232 mil. USD sub formă de venituri fiscale (61%). De asemenea, se urmărește crearea a cel puțin 10 mii locuri de muncă, creșterea volumului exporturilor de bunuri până la 3 mld. USD, iar exporturile de servicii până la 1,2 mld. USD, reducerea deficitului comercial din PIB cu 4%, scăderea ratei șomajului cu 1,4%, creșterea ponderii ISD în PIB până la 3,9%. De asemenea, efectele fiscale ale locurilor de muncă create în rezultatul implementării cu succes a Strategiei vor depăși de câteva ori costurile totale. Potrivit estimărilor, ar putea fi aduse la buget circa 455 mld. MDL sub forma încasărilor din impozitul pe venit, iar alte 1,4 miliarde lei ar putea intra până în 2020 în bugetele CNAS și CNAM sub forma contribuțiilor de asigurări sociale și medicale.

Orientarea în continuare spre dezvoltarea mediului de afaceri și îmbunătățirea climatului investițional va avea urmări pozitive asupra competitivității Republicii Moldova în direcția atragerii investițiilor străine, ce se va exprima prin creșterea exporturilor, majorarea numărului de întreprinderi fiabile, motivate să implementeze inovații, capabile să creeze locuri de muncă atractive, să asigure productivitate înaltă și producție competitivă orientată spre export. Aceasta, inevitabil, se va reflecta în îmbunătățirea indicatorilor macroeconomici și avansarea în continuare a Republicii Moldova în clasamentele internaționale.