Pin It

Finanţele au o anumită menire socială, rosturile lor sunt legate de satisfacerea unor nevoi de natură financiară. Pentru aceasta este necesară existenţa unor fonduri financiare, ce trebuiesc constituite, repartizate pe destinaţii şi apoi cheltuite.

Atunci când se încearcă a defini funcţia, rolul există interpretări diferite din partea specialiştilor. De cele mai multe ori funcţia apare ca o sarcină, ca modalitate de îndeplinire a menirii sociale a finanţelor, iar rolul finanţelor ca efecte realizate.

Funcţiile finanţelor reprezintă modalităţi de dezvăluire a esenţei lor, iar esenţa raporturilor financiare ţine de menirea lor socială. Funcţiile sunt deci modalităţi, mijloace de înfăptuire a acestei meniri sociale a finanţelor.

Rolul finanţelor au o strânsă legătură cu esenţa şi funcţiile finanţelor şi reprezintă rezultatele obţinute de societate ca urmare a îndeplinirii funcţiilor finanţelor.

Menirea socială îndeplinită, efectele favorabile generate de eforturile financiare depuse, concretizează rolul finanţelor.

De regulă specialiştii recunosc două funcţii ale finanţelor: funcţia de repartiţie şi funcţia de control.