Pin It

Raporturile financiare, în varietatea lor au o esenţă comună şi o menire socială identică, ceea ce le imprimă trăsături comune.

În manifestarea lor concretă întâlnim şi trăsături specifice, legate de o serie de influenţe, şi care apar odată cu îndeplinirea rolului finanţelor.

În analiza structurii se iau în considerare, toate aceste trăsături, şi cele comune, şi cele specifice. Privite astfel relaţiile financiare publice pot fi grupate în funcţie de mai multe criterii. În literatura de specialitate sunt utilizate de regulă următoarele:

  1. A) În raport cu natura şi condiţiile transferului se conturează 2 grupe de relaţii financiare:
  2. finanţele propriu-zise şi
  3. creditul

reunite sub denumirea comună de finanţe în sens larg.

  1. B) După felul fondurilor şi destinaţia lor delimităm mai multe elemente, reunite sub denumirea de “sistem financiar”.