Pin It

Obiectivele majore vizate în activitatea de marketing sunt redate chiar de două dintre cele patru funcţii generale ale marketingului (Capitolul 1), respectiv: (1) satisfacerea consumatorilor şi (2)  maximizarea rezultatelor economice.

Fiind elemente esenţiale de ghidare în stabilirea obiectivelor strategice, funcţionale sau operaţionale ale întreprinderii, cele două funcţii îşi găsesc aplicare prin diferenţierea corespunzătoare a acţiunilor specifice viziunii marketingului actual al întreprinderilor.

Foarte importantă în orientarea acţiunilor întreprinderii este viziunea durabilă care subordonează toate activităţile întreprinderii unor obiective pe termen lung.

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele se reunesc într-o strategie, iar deciziile privind strategiile se reunesc într-o politică. Politica menţionează regulile, iar strategia acţiunile concrete.[1]

 

[1] Drucker, Peter, op.cit., p.95