Pin It

Materia primă clasică utilizată pentru fabricarea încălţămintei este pielea naturală, produs de natură proteică, provenită din piei brute cu proprietăţi modificate prin prelucrare specifică în funcţie de destinaţie. Principala sursă de piei brute o reprezintă mamiferele domestice, în special bovinele, cabalinele, ovinele, caprinele, porcinele şi caninele. Pentru confecţionarea unor produse de lux se pot utiliza şi pieile unor animale sălbatice, reptile, batracieni, păsări, animale marine, peşti. Provenienţa pielii influenţează în multe situaţii proprietăţile pielii finite, care poate fi în general identificată în funcţie de elementele specifice.

Pielea crudă rezultă prin jupuirea animalelor sacrificate. În funcţie de partea anatomică a animalului de la care provine, pielea este împărţită în regiuni topografice: crupon, gât, poale, picioare, frunţi (pentru pielea de bovine).

Calitatea pieilor crude este influenţată de regiunea topografică, conţinutul de apă, structura şi constituenţii chimici de bază, variind de la un animal la altul, în funcţie de specie, sex, vârstă, mod de îngrijire. Prezenţa unor abateri de calitate de tipul defecte din timpul vieţii animalului (piei subţiri, mărcile de foc, urme de căpuşe), defecte din timpul sacrificării-jupuirii (tăieturi, găuri, piele nesângerată, etc.), defecte datorate conservării (încingere, putrezire, pete de sare, defecte microbiologice) poate influenţa semnificativ calitatea pielei crude şi a produsului finit.

Pieile finite se obţin prin prelucrarea pieilor brute în urma unor operaţii preliminare tăbăcirii, operaţii de tăbăcire (vegetală, minerală, combinată) şi a unor operaţii de finisare (neutralizare, vopsire, ungere, lăcuire, şlefuire, lustruire, călcare, etc.). Aceste operaţii transformă pielea brută, nerezistentă la condiţiile de mediu într-un produs rezistent, estetic şi conform destinaţiei finale.

Sortimentul de piei finite cuprinde şase categorii, diferenţiate în funcţie de domeniul de utilizare:

 • piei pentru partea de sus a încălţămintei (box, bizon, piele impermeabilă, velur, piele lăcuită, şevrou, năbuc, etc.);
 • piei pentru partea de jos a încălţămintei (talpă pentru cusut, talpă pentru lipit, talpă pentru bătut în cuie, talpă pentru branţ, etc.);
 • piei pentru harnaşamente, curelărie, articole de sport şi marochinărie;
 • piei pentru scopuri tehnice;
 • piei pentru mănuşi;
 • piei pentru confecţii de îmbrăcăminte şi pentru alte scopuri.

Verificarea calităţii pieilor finite se realizează prin analiză senzorială (culoare, netezime, grad de luciu, desenul porilor) şi prin verificări fizico-chimice (masă specifică, grosime, elasticitate, plasticitate, flexibilitate, rezistenţă la tracţiune, sfâşiere, compresiune şi uzură, comportarea faţă de apă şi gaze, etc.).

Înlocuitorii de piele sunt în general materiale laminare, unitare sau compozite, de natură organică sau mixtă, cu proprietăţi apropiate de pielea tăbăcită şi cu destinaţii similare. Aceste materiale înlocuiesc parţial sau total o serie de semifabricate din piele destinate confecţionării diferitelor piese. Progresele tehnice înregistrate în ultima perioadă în domeniul obţinerii înlocuitorilor din piele au condus la materiale de calitate foarte bună, cu proprietăţi asemănătoare pielii naturale şi uneori chiar superioare acesteia, dar cu un preţ mai redus şi în cantităţi practic nelimitate.

Principalele domenii de utilizare pentru înlocuitori sunt: tapiţerie, marochinărie, articole sport şi mai puţin domeniul îmbrăcăminte şi încălţăminte. În ceea ce priveşte încălţămintea, înlocuitorii pentru partea de jos au pondere mai ridicată decât înlocuitorii pentru feţele de încălţăminte.

       Clasificarea înlocuitorilor de piele se poate face după următoarele criterii:

 • natura materiei prime:
 • înlocuitori tip carton (de natură celulozică), utilizaţi în marochinărie şi încălţăminte;
 • înlocuitori din materiale textile: ţesături, tricoturi, materiale textile neţesute;
 • înlocuitori din cauciuc, tipici pentru domeniul încălţămintei;
 • înlocuitori din mase plastice, care pot avea sau nu suporţi textili (piei sintetice);
 • domeniul de utilizare: înlocuitori pentru încălţăminte, marochinărie, articole de sport, tapiţerie, etc.