Pin It

Produsele cosmetic reprezintă orice substanţă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, parfuma, modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în bună stare (sursa Legea 178/2000). La fabricarea produselor cosmetice sunt utilizate o serie de ingrediente de origine animală, vegetală sau minerală, clasificate în funcţie de rolul îndeplinit în cadrul produsului: excipienţi (substanţe ce înglobează celelalte produse, asigurând protecţia şi hrănirea pielii), umectanţi (limitează evaporarea apei), substanţe active (ce contribuie la regenerarea pielii), emulgatori, aglutinanţi, conservanţi, deodoranţi, odoranţi, coloranţi, solvenţi, filtre ultraviolete, etc.

Produsele cosmetice puse pe piaţă nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în condiţii normale sau raţional previzibile de folosire, ţinându-se seama de prezentarea produsului, etichetarea, instrucţiunile privind utilizarea şi îndepărtarea acestuia, precum şi de orice altă indicaţie prevăzută de producător, de reprezentantul său autorizat sau de orice altă persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a produsului. Sunt interzise la comercializare produsele cosmetice având în compoziţie substanţe interzise de Ministerul Sănătăţii (lista acestora este corelată cu reglementările europene în domeniu), ingrediente peste limita maximă admisibilă sau componente cancerigene, mutagene  sau  toxice.

Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa românească numai după o notificare prealabilă la Ministerul Sănătăţii, făcută de un producător sau reprezentant înregistrat legal în România. Notificarea constă în transmiterea în formă scrisă şi/sau electronică a următoarelor date: numele/denumirea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a beneficiarului fabricării produsului cosmetic şi numarul de inregistrare la registrul comerţului a producatorului/reprezentantului autorizat; sediul în România al producatorului/reprezentantului autorizat; ţara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afara teritoriului României; denumirea comercială a produsului cosmetic; funcţia de produs cosmetic; declaraţia de conformitate prin care producătorul/reprezentantul autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţă a produsului cosmetic importat îşi asumă responsabilitatea conformării produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea controlului de către autorităţile competente e necesar ca  producătorul/reprezentantul autorizat, să deţină la adresa specificată pe etichetă următoarele date: compoziţia calitativă şi cantitativă a produsului (informaţiile privind compoziţia parfumată şi parfumurile sunt limitate la numele/numărul de cod al compoziţiei, precum şi la identitatea furnizorului); specificaţiile fizico-chimice şi microbiologice pentru materiile prime şi produsul finit; criteriile de control de puritate şi microbiologie pentru produsul cosmetic; metoda de fabricare conform normelor de bună practică de fabricaţie a produselor cosmetice; numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima data al unui produs cosmetic în UE; evaluarea riscului pentru sanatatea umana al produsului cosmetic; numele si adresa persoanelor calificate responsabile care au evaluat produsul din punctul de vedere al siguranţei pentru sanatatea umană; datel existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării; dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, in cazul in care natura acestuia o justifică;
i) informaţii privind orice testări pe animale legate de dezvoltarea sau de evaluarea siguranţei produsului cosmetic ori a ingredientelor.

Sortimentul comercial de produse cosmetice cuprinde:

 • Creme, emulsii, loţiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mâini, faţă, picioare, etc.);
 • Măşti pentru faţă;
 • Baze nuanţatoare (lichide, paste, pudre etc.) ;
 • Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.; 
 • Săpunuri de toaletă, sapunuri deodorante etc. ;
 • Parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie etc. ; 
 • Preparate pentru baie şi dus (săruri, spume, uleiuri, geluri etc.) ; 
 • Depilatoare; 
 • Deodorante si antiperspirante;
 • Produse pentru ingrijirea parului: nuantatoare si decolorante; produse pentru ondulare, indreptare si fixare; produse pentru aranjare (decorare);  produse pentru curatare (lotiuni, pudre, sampoane etc.);  produse de conditionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.);  produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.) ;
 • Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.) ;
 • Produse pentru machiaj si indepartarea acestuia de pe fata si ochi; 
 • Produse destinate aplicarii pe buze; 
 • Produse pentru ingrijirea dintilor si a gurii; 
 • Produse pentru ingrijirea unghiilor si decorarea lor; 
 • Produse pentru igiena intima externă; 
 • Produse pentru bai de soare (plajă); 
 • Produse pentru bronzare fara soare; 
 • Produse de albire a pielii; 
 • Produse antirid.

 

Aprecierea calităţii produselor cosmetice se realizează în principal prin analiză senzorială, apreciindu-se uzual aspectul şi consistenţa, culoarea, mirosul, acţiunea asupra pielii, prezenţa defectelor, etc. Evaluarea senzorială este completată de analize fizico-chimice şi microbiologice, specifice fiecărui produs.

 Eticheta produsului  cosmetic, redactată/tradusă în limba română trebuie să cuprindă următoarele informaţii, inscripţionate vizibil, lizibil şi cu caractere care nu se şterg uşor: numele sau denumirea producatorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piata stabilite in Uniunea Europeana sau abrevierea, daca aceasta permite identificarea persoanelor respective;
b) sediul sau adresa din statul membru al Uniunii Europene a producatorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piata in Uniunea Europeana a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atat timp cat aceasta este posibil de identificat;
c) tara de origine pentru produsele fabricate in afara statelor membre ale Uniunii Europene;
d) continutul nominal in momentul ambalarii produsului, indicat in greutate sau in volum, exceptand ambalajele ce contin mai putin de 5 grame sau mai putin de 5 mililitri, esantioanele gratuite si dozele unice. In ceea ce priveste ambalajele in care se comercializeaza produse intr-un ansamblu de bucati si pentru care indicarea greutatii sau a volumului nu este semnificativa, continutul poate sa nu fie indicat, dar se va mentiona pe ambalaj numarul de bucati; aceasta mentiune nu este necesara atunci cand numarul de piese este usor de determinat din exterior sau daca produsul este comercializat in mod uzual ca unitate;
e) data de minima durabilitate indicata prin sintagma "A se folosi preferabil inainte de ...", urmata de data sau de indicarea locului de pe ambalaj unde se afla inscriptionata aceasta data. Data trebuie clar mentionata, indicandu-se, in ordine si cu cifre arabe, fie luna si anul, fie ziua, luna si anul. Daca este necesar, aceasta informatie va fi suplimentata de o indicare a conditiilor care trebuie indeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. Indicarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a caror durabilitate minima depaseste 30 de luni. Pentru acestea mentiunile se completeaza cu indicarea perioadei, dupa deschiderea produsului cosmetic, in care poate fi folosit in siguranta de catre consumatori. Aceasta informatie va fi redata prin simbolul prevazut in anexa nr. 2, urmat de perioada de utilizare exprimata in luni si/sau ani;
f) precautiunile speciale la utilizare, in special cele referitoare la ingredientele mentionate in listele prevazute la art. 9 alin. (1) si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si care trebuie inscriptionate pe ambalaj, precum si informatiile speciale de avertizare pentru produsele cosmetice de uz profesional, in special cele pentru coafura. In situatia in care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi alaturat un prospect, o banderola ori un cartonas care va contine informatiile necesare consumatorilor, fie abreviat, fie prin utilizarea simbolului prevazut in anexa nr. 3, care trebuie sa figureze pe recipient si pe ambalaj;
g) functia produsului cosmetic, exceptand cazul in care aceasta rezulta din prezentarea produsului;
h) numarul lotului de fabricatie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, dupa caz, ori o indicatie care sa permita identificarea produsului;
i) lista cuprinzand ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, in ordinea descrescatoare a greutatii in momentul incorporarii lor; aceasta lista este precedata de cuvantul "ingrediente". In cazul in care, din motive practice legate de spatiu, acest lucru nu este posibil, va fi alaturat un prospect, o banderola ori un cartonas ce trebuie sa contina informatia necesara consumatorului si va fi inscriptionata pe recipient ori pe ambalaj informatia abreviata ori simbolul prevazut prin ordin al ministrului sanatatii. Se vor mentiona ingredientele in concentratie mai mica de 1%, fara o ordine anume, dupa cele a caror concentratie este mai mare de 1%. Colorantii se pot mentiona dupa celelalte ingrediente. Pentru produsele cosmetice decorative comercializate in mai multe culori/nuante se mentioneaza toti agentii de colorare folositi, precedati de sintagma "poate contine" sau de simbolul "+/-". Compozitiile de parfumare sau de aromatizare si materiile lor prime vor fi mentionate prin cuvantul "parfum", respectiv "aroma". Substantele cuprinse in listele prezentate la art. 9 alin. (1) lit. a) si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, pentru care exista mentiunea de a fi inscriptionate pe amabalaj, vor fi incluse pe lista ingredientelor, indiferent de functiunea pe care o au in produsul cosmetic.
(2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabila inscriptionarea informatiilor prevazute la alin. (1) lit. f) si i), acestea se inscriu pe o eticheta, o banderola, un prospect sau un pliant care este alaturat produsului. In cazul sapunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici, unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau forma, sa fie scrise informatiile prevazute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o eticheta, o banderola, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informatii vor fi scrise pe un pliant pus in imediata vecinatate a recipientului in care produsul cosmetic este expus spre vanzare.
(3) Pentru produsele cosmetice care nu sunt preambalate si care sunt ambalate la punctul de vanzare la cererea cumparatorului ori care sunt preambalate pentru imediata vanzare, regulile detaliate pentru modul de indicare a informatiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.