Pin It

Variabilitatea cererii în raport cu factorii care o determină este datorată elasticităţii acesteia.

Semnificaţia: elasticitatea cererii reprezintă variaţia acesteia în condiţiile modificării unuia sau mai multor factori de influenţă potrivit relaţiei:

în care:

Ex  -  coeficientul de elasticitate exprimând  modificarea  cererii  la  o creştere cu 1 % a factorului de influenţă; Y - cererea; X -  factorul de influenţă:

Δx, Δy - modificarea celor două variabile.

Gradul de variabilitate a cererii depinde de:

  • natura nevoii:
  • volumul, structura şi nivelul calitativ al ofertei:
  • gradul de solvabilitate ai purtătorilor cererii,

Factorul principal de influenţă asupra cererii esie creşterea solvabilităţi (a venitunlor)