1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În Anglia, Revoluţia Industrială s-a manifestat în forma sa tradiţională între anii 1760- 1830, Anglia fiind prima ţară în care aceasta s-a declanşat. Pâna la sfârşitul secolului al XVIII-lea populaţia Angliei a crescut cu 30%, iar ulterior, pâna în 1830, s-a dublat. Se poate vorbi, deci, despre o adevărată explozie demografică,

ceea ce a însemnat, pe de o parte, creşterea semnificativă a cererii pe piaţa internă şi, pe de alta parte, o creştere importantă a numărului de persoane care constituie forţa de muncă, în special pentru categoriile de vârsta tânară.

Principala activitate economica în Anglia secolului XVIII era agricultura, care pâna la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a dezvoltat într-un ritm relativ lent cu mijloacele de producţie tradiţionale, care aveau productivitate scăzută. Odată cu declanşarea Revoluţiei Industriale, s-au realizat o serie de transformări în agricultură, transformări care au fost favorizate de schimbarea regimului proprietăţii funciare şi de existenţa unui sistem bancar suficient de puternic, capabil să susţină creditele necesare dezvoltării agriculturii. S-au constituit fermele de dimensiuni mari, adică marea proprietate funciară, prin exproprierea ţăranilor care deţineau proprietăţii de dimensiuni mici sau prin răscumpărare.

Ţăranii expropriaţi au constituit o importantă forţă de muncă, ei angajându-se fie ca muncitori agricoli, fie ca muncitori în industrie. S-au dezvoltat industria textilă şi industria alimentară, în special a cărnii. Dezvoltarea industriei textile a impus mai departe dezvoltarea industriei chimice, la început aceasta fiind orientată către produsele utilizate în prelucrarea şi vopsirea fibrelor textile. De asemenea, au fost impulsionate industria metalurgică (pe baza resurselor de cărbune şi de minereu de fier, cu inovaţii privind fabricarea cocsului) şi industria constructoare de maşini, ca urmare a creşterii cererii totale de utilaje.

Creşterea producţiei industriale a determinat dezvoltarea transporturilor. În mod special s-au dezvoltat transporturile feroviare, pornind de la neecsitatea de a transporta cărbunii extraşi din mine către centrele de prelucrare. Prima lociomotivă cu aburi din lume a fost pusă în funcţiune în Anglia în anul 1775. Societăţile producatoare de locomotive şi vagoane au avut creşteroi semnificative de producţie, în acea perioada în Anglia construindu-se peste 11.000 de km de cale ferata. Existau aproape 300 de societăţi comerciale în acest domeniu, deosebit de profitabile.

Anglia a devenit la încheierea Revoluţiei Industriale una dintre marile puteri economice ale lumii, iar Londra a devenit cel mai important centru financiar. La începutul anilor 1840, se consideră că Anglia a depăşit perioada Revoluţiei Industriale, trecând într-o etapă superioară, aceea de industrializare, în care industria a devenit ramura economică principală.

Loading...