1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Revoluţia Industrială s-a manifestat în Germania în cursul secolului al XIX-lea. Cea mai importantă ramură a economiei germane era agricultura, ca şi în celelalte state, dar, spre deosebire de acestea,

în Germania erau mai dezvoltate şi activităţile meşteşugăreşti, precum şi manufacturile. Un rol deosebit în cursul Revoluţiei Industriale l-au avut masurile protecţioniste practicate de stat.

Dezvoltarea industriei a început, la fel ca şi în celelalte ţări, cu dezvoltarea industriei textile, dar foarte rapid a fost impulsionată  şi industria grea, prelucratoare, în special industria metalurgică, a construcţiilor de maşini şi chimică.

Statul a încurajat dezvoltarea activităţiilor de cercetare ştiinţifică, care au accelerat progresul tehnic şi, deasemenea, a urmărit perfecţionarea învăţământului de toate gradele, în principal a celui tehnic superior. Dezvoltarea industrială a determinat şi în Germania dezvoltarea transporturilor, cu deosebire a celor feroviare, care asigurau legătura între centrele dezvoltate industrial.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, economia Germaniei a devenit o economie industrial-agrară, depşind forţa economică a Angliei.

Loading...