1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prn reforma agrară din anul 1861, s-a constituit proprietatea funciară obştească, care a permis o mai bună organizare a activităţii agricole şi a contribuit la reţinerea unui număr mai mare de indivizi în mediul rural.

      Industria s-a dezvoltat doar în anumite zone, în principal industria textilă pe baza bumbacului cultivat în yonele sudice ale ţării şi industria alimentară. Exploatatea fierului, cărbunilor şi petrolului au contribuit la dezvoltarea industriei grele. Produsele industriale erau folosite într-o proporţie relativ ridicată pentru export.

S-au dezvoltat şi transporturile, în special cele feroviare, însa reţeaua căilor ferate, care a atins 60,000 km înainte de Primul Război Mondial, era totusi insuficientă în raport cu întinderea teritoriului. Transporturile feroviare erau concentrate în anumite rute care făceau legatura în principal între zonele dezvoltate industrial.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, economia Rusiei era o economie agrar-industrială, cu câteva zone dezvoltate industrial.

 

Loading...