Pin It

În cursul secolului al XIX-lea, populaţia S.U.A. a crescut de la 4 milioane de locuitori la 100 milioane de locuitori, în principal datorită creşterii natalităţii şi a fenomenului de migraţie aflat în creştere. Explo9zia demografică a impulsionat dezvoltarea agriculturii, care a fost favorizată şi de fertilitatea deosebită a solului, precum şi de existenţa unor suprafeţe foarte mari de teren disponibile.

Pe baza produselor agricole s-au dezvoltat industria alimentară în special în jumatatea nordică a SUA şi industria textilă, pe baza bumbacului, în special în jumatatea sudică. Ulterior au fost impulsionate şi celelalte ramuri ale industriei, S.U.A. fiind prima ţară unde s-a început exploatarea petrolului pe cale industrială, la jumătatea secolului XIX.

S-au dezvoltat în mod deosebit transporturile feroviare, acţiunile societăţilor din acest domeniu fiind mult mai profitabile la bursele de valori decât acţiunile societăţilor industriale. În SUA transporturile feroviare s-au dezvoltat numai pe baza capitalului privat, spre deosebire de Europa, unde o pondere importantă din capitalul total o deţinea statul.