Pin It

Japonia a avut una dintr4e cele mai rapide evoluţii pe plan mondial. Ea a trecut în decurs de 30 de ani de la statutul de ţară feudală la cel de stat capitalist modern.

Puterea imperiala a fost preocupată de dezvoltarea proprietăţii private şi de creşterea calificării tuturor categoriilor de muncitori, ceea ce a însemnat dezvoltarea învăţământului de toate gradele.

Dezvoltarea industriei s-a făcut, începând cu cea textilă, în special pe baza mătăsii şi a bumbacului procurat din import. Ulterior a fost impulsionată şi industria grea (metalurgică, a construcţiilor de maşini, a construcţiilor navale), care a condus la dezvoltarea transporturilor, atât a celor feroviare cât şi a celor navale.